Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TRÀ VINH VÀ AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH TRÀ VINH PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VỀ THADS

11/12/2020

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TRÀ VINH VÀ  AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH TRÀ VINH PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VỀ THADS
     Thực hiện Bản ghi nhớ số 01/2015/BGN-NHNoTV-CTHADS, ngày 16/7/2015 giữa Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh tỉnh Trà Vinh và Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Trà Vinh, lúc 13h30 ngày 27/11/2020, tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Trà Vinh, Cục THADS tỉnh Trà Vinh và Ngân hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Trà Vinh phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết Bản Ghi nhớ về công tác phối hợp trong THADS giai đoạn 2017 – 2020.

Hình ảnh toàn cảnh hội nghị
   
      Theo báo cáo tổng hợp, tính từ ngày 01/6/2017 đến 30/9/2020, kết quả thụ lý thi hành việc thi hành án cho các Chi nhánh Agribank trong tỉnh: Tổng số thi hành là 210 việc, với tổng số tiền 708.264.413.653 đồng, trong đó số có điều kiện thi hành 155 việc, với số tiền 635.799.849.961 đồng. Số đã thi hành 68 việc, với số tiền 209.225.807.335 đồng (Đạt 43,87% về việc, 32,91% về tiền trên số có điều kiện thi hành). Số còn phải thi hành 142 việc, với số tiền 499.038.606.318 đồng, gồm: số có điều kiện 87 việc, với số tiền 426.574.042.626 đồng; Số chưa có điều kiện: 55 việc, với tiền 72.464.563.692 đồng.
     Hội nghị đã tổng hợp, đánh giá kết quả đạt được từ khi Bản ghi nhớ ký kết, đã tạo được cơ chế phối hợp thuận lợi, từ đó tiến độ giải quyết các vụ việc liên quan đến Agribank được kịp thời, đạt nhiều kết quả tích cực. Tạo điều kiện cho các cơ quan THADS, các Chi nhánh Agribank Trà Vinh thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội Khóa XIV về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được công tác phối hợp vẫn còn có những tồn tại, vướng mắc nhất định; tỷ lệ án giải quyết xong chưa thật sự cao.
     Tại Hội nghị, lãnh đạo cơ quan THADS, lãnh đạo các Chi nhánh Agribank đã tập trung thảo luận, trao đổi về những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình phối hợp để trên cơ sở đó làm rõ những nguyên nhân, tìm giải pháp tháo gở, khắc phục.


Hình ảnh Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, Agribank Chi nhánh tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh;
Văn phòng đại diện Agribank khu vực Tây Nam bộ

 
     Kết luận Hội nghị, Lãnh đạo Cục THADS, Lãnh đạo Agribank tỉnh Trà Vinh cùng thống nhất sẽ tiếp tục chỉ đạo tập trung giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành, bàn biện pháp giải quyết những vụ việc phức tạp, khó khăn… song song đó, sẽ tăng cường mối quan hệ phối hợp thường xuyên, chặt chẽ và hiệu quả./.


Theo Nguyễn Văn Tam – TP. Phòng Nghiệp vụ và TCTHADS

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: