Sign In

Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

01/06/2020

Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
     Sáng ngày 27/5, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Công Kháng - Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp; đồng chí Nguyễn Can Trường – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
     Báo cáo tại Đại hội cho biết Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh hiện có 23 đảng viên, sinh hoạt tại 02 tổ đảng. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự đã phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên mới, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 04 đảng viên, xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Nổi bật trong nhiệm kỳ, tập thể đơn vị được tặng Cờ thi đua Ngành Tư pháp và Cờ thi đua Chính phủ năm 2016; có 01 cá nhân được Bộ Tư pháp tặng Bằng khen “Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
     Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh tiếp tục đề ra phương hướng, nhiệm vụ với 06 chỉ tiêu chủ yếu và 05 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện.
     Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Công Kháng - Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đó là: Cần xác định công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng hàng đầu, là nội dung trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, bảo đảm sự đoàn kết thống nhất cao về ý chí hành động, nắm chắc tình hình tư tưởng đảng viên, thường xuyên giáo dục cho cán bộ đảng viên, đoàn viên về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Đảng ủy khối. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Quan tâm xây dựng mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những gương điển hình tiên tiến. Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn, tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa Cấp ủy, Lãnh đạo cơ quan và các tổ chức đoàn thể của đơn vị. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác xây dựng đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và quan tâm xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên, tập trung xây dựng kế hoạch để khắc phục những hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ qua.
      Đại hội dân chủ đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 05 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 03 đồng chí (trong đó có 02 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết). Đồng chí Nguyễn Minh Khiêm được tín nhiệm bầu tái cử giữ chức Bí thư Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

 

Ban Chấp hành Chi bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội và hạ quyết tâm


Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

 lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội và hạ quyết tâm


Theo Tin, ảnh: Thành Ý – Văn phòng Cục THADS.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: