Sign In

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trà Cú kiểm sát trực tiếp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú

20/07/2020

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trà Cú kiểm sát trực tiếp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú
     Thực hiện Quyết định trực tiếp kiểm sát số 61/QĐ-VKS ngày 12/5/2020 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Trà Cú và Quyết định số 112/QĐ-VKS-THADS ngày 25/6/2020 về việc gia hạn thời hạn trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự (THADS), trong khoảng thời gian từ ngày 01/6/2020 đến ngày 09/7/2020, VKSND huyện Trà Cú đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác THADS đối với Chi cục THADS huyện Trà Cú.

Đ/C: Trầm Văn Mừng thông qua Quyết định trực tiếp kiểm sát
 
     Đoàn kiểm sát do đồng chí Trầm Văn Mừng – Phó Viện trưởng là Trưởng đoàn và đồng chí Kim Mau – Kiểm sát viên là thành viên. Tiếp Đoàn kiểm sát có đồng chí Ông Văn Lời – Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Trà Cú cùng Chấp hành viên trong đơn vị.

Đ/C: Trầm Văn Mừng công bố kết luận trực tiếp kiểm sát
 
 
     Qua một tháng làm việc nghiêm túc, Đoàn đã hoàn thành cuộc kiểm sát trực tiếp. Ngày 13/7/2020, đồng chí Trầm Văn Mừng, Phó Viện trưởng - Trưởng đoàn công bố kết luận và đánh giá những kết quả đạt được của Chi cục THADS huyện Trà Cú trong việc tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật đạt nhiều kết quả tốt; việc lập, quản lý, sử dụng sổ sách thi hành án đầy đủ, ghi chép rõ ràng, đúng cột mục theo quy định; việc tổ chức thi hành án, Chấp hành viên tống đạt quyết định thi hành án cho người được thi hành án, người phải thi hành án kịp thời, đảm bảo đúng thời gian luật định; đồng thời, tiến hành xác minh phân loại án có điều kiện, chưa điều kiện và đưa ra giải quyết những án có điều kiện thi hành đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, để công tác THADS đạt được nhiều kết quả tốt hơn nữa, VKSND huyện Trà Cú đề nghị Chi cục THADS huyện Trà Cú cần phải rút kinh nghiệm những thiếu sót, hạn chế được nêu trong kết luận kiểm sát.

Đ/C: Ông Văn Lời phát biểu ý kiến tiếp thu
 
     Đồng chí Ông Văn Lời – Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Trà Cú tiếp thu kết luận kiểm sát, đồng thời sẽ chỉ đạo Chấp hành viên rút kinh nghiệm những thiếu sót, hạn chế được nêu trong kết luận kiểm sát đúng quy định của pháp luật./.


Theo NGUYỄN CÔNG LÝ- CCTHADS Trà Cú

Các tin đã đưa ngày: