Sign In

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025

08/05/2020

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh  tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Ngày 07/5/2020, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Trà Cú đã tổ chức thành công Đại hội Đảng viên lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Cao Văn Sậm, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Công an huyện Trà Cú và các đồng chí đảng viên của Chi bộ Chi cục THADS.
Báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Ông Văn Lời, Bí thư Chi bộ khóa I – Chi cục trưởng cho biết, Chi bộ hiện có 10 đảng viên, trong đó Cấp ủy có 02 đồng chí gồm Bí thư Chi bộ là đồng chí Ông Văn Lời, Phó Bí thư Chi bộ là đồng chí Thạch Đa Ra - Phó Chi cục trưởng. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã lãnh đạo các đảng viên, công chức nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra; hoạt động của Chi bộ có chuyển biến tích cực, đi vào nề nếp; sự đoàn kết trong Chi bộ, chính quyền và công đoàn cơ sở được tăng cường, công tác phối hợp ngày càng hiệu quả; đội ngũ đảng viên không ngừng lớn mạnh về số lượng và chất lượng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên; phương thức và nội dung lãnh đạo của Chi bộ có nhiều đổi mới, nhiệm vụ chính trị của Chi bộ đi vào chiều sâu và ngày càng khẳng định được vị thế của Chi bộ đối với các công tác THADS. Từ năm 2015 đến nay, Chi bộ liên tục đạt được các danh hiệu “Tập thể trong sạch, vững mạnh” “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Tuy nhiên, Chi bộ vẫn còn một số điểm hạn chế như: một số nhiệm vụ chính trị triển khai thực hiện chưa kịp thời, chất lượng, hiệu quả chưa đạt được như mong muốn; công tác cải cách Hành chính và Hành chính Tư pháp có nhiều cải tiến nhưng chưa đồng bộ; công tác giải quyết án tuy đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra nhưng lượng án năm cũ chuyển sang năm sau còn cao.
 

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, tham luận, tìm ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, Đại hội cũng lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo báo cáo.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Cao Văn Sậm - Ủy viên Thường vụ Huyện ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Chi bộ Chi cục THADS và nhấn mạnh: Chi bộ đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết nội bộ và điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức Đảng; các đồng chí Cấp ủy Chi bộ đã luôn nêu gương tinh thầnh trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các đảng viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; việc học tập, quán triệt triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết được thực hiện nghiêm túc; công tác giáo dục tư tưởng, chính trị luôn được Chi bộ quan tâm; đội ngũ công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng; đồng thời, ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 của Chi bộ, đồng chí Cao Văn Sậm tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ mới 2020-2025, Chi bộ sẽ tiếp tục phát huy những điểm mạnh, khắc phục những hạn chế để góp phần tạo nên những thành công trong công tác THADS.
Đại hội đã làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và bầu ra được Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 03 đồng chí: theo đó đồng chí Ông Văn Lời - Bí thư Chi bộ khóa I được bầu làm Bí thư Chi bộ khóa II, đồng chí Thạch Đa Ra - Phó Bí thư Chi bộ khóa I được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ khóa II và đồng chí Huỳnh Văn Kha được bầu làm Chi ủy viên./.
 


Theo Nguyễn Công Lý – Thư Ký Chi cục THADS huyện Trà Cú

Các tin đã đưa ngày: