Sign In

Ban Nội chính Tỉnh ủy tỉnh Trà Vinh kiểm tra công tác thi hành án dân sự huyện Trà Cú năm 2023 về kết quả thực hiện Chỉ thị số: 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ chính trị.

14/06/2023

       Ngày 09/6/2023, Ban nội chính Tỉnh ủy tỉnh Trà Vinh kiểm tra công tác thi hành án dân sự huyện Trà Cú năm 2023 về kết quả thực hiện Chỉ thị số: 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo” Quy định số: 11-Qđi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ chính trị “về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”; Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 11/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, đối thoại, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân trên địa bàn tỉnh”. Đoàn kiểm tra có các đồng chí là ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy – Trưởng đoàn và có các đồng chí Lãnh đạo Cục, lãnh đạo Công an tỉnh, Toàn án nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh Trà Vinh.


 
      Tại buổi buổi làm việc, Đoàn kiểm tra được nghe Chi cục THADS huyện Trà Cú báo cáo kết quả thực hiện về công tác triển khai, chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết các vụ việc tồn động kéo dài. Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/3/2023 Chi cục đã tiếp 467 lượt công dân, trong đó: công dân đến liên hệ làm đơn yêu cầu THA là 458 lượt; 03 lượt khiếu nại, 06 lượt phản ánh, kiến nghị, không có đơn tố cáo. Kết quả Chi cục đã giải quyết xong dứt điểm 3/3 đơn khiếu nại và 6/6 đơn kiến nghị phản ánh, đạt 100%. 


 
     Sau khi báo cáo Đoàn đã tiến hành kiểm tra đối với các hồ sơ giải quyết khiếu nại, các loại sổ sách, Quy chế, lịch tiếp công dân của Chi cục THADS huyện Trà Cú. Kết quả sau khi kiểm tra được Đoàn có đánh giá Chi cục đã thực hiện tốt, các hồ sơ giải quyết khiếu nại đều đúng trình tự thủ tục và thời gian quy định. 
 
Trần Văn Hải  - Thẩm tra viên CCTHADS huyện Trà Cú

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: