Sign In

Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành văn bản đôn đốc các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2020 (09/09/2020)

Ngày 28/8/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký ban hành văn bản số 2792/TCTHADS-VP về việc đôn đốc các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2020.
Các tin đã đưa ngày: