Sign In

Thông báo số 347/TB-CCTHADS ngày 21/9/2021 của Chi cục THADS huyện Na Hang v/v bán đấu giá tài sản (21/09/2021)

01 (một) xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA màu sơn đen trắng, biển kiểm soát 22B2-060.86. (kèm theo 01(một) giấy đăng ký xe mô tô số 053037 cấp ngày 02/3/2017 mang tên Nông Văn Thắng và 01 (một) giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới số 190392759 cấp ngày 03/4/2019 mang tên Nông Văn Thắng). 
Các tin đã đưa ngày: