Sign In

Công chức, người lao động Chi cục THADS huyện Na Hang tham gia hoạt động tại cơ sở theo Đề án 02 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

18/12/2023

Công chức, người lao động Chi cục THADS huyện Na Hang tham gia hoạt động tại cơ sở theo Đề án 02 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Thực hiện Đề án 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tuyên Quang, ngày 17/12/2023 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Na Hang cử 02 công chức, người lao động phối hợp với các cơ quan Bảo hiểm xã hội, Viện Kiểm sát nhân dân huyện tham gia sinh hoạt lao động cùng với các tổ chức đoàn thể, nhân dân tổ dân phố Ngòi Nẻ, thị trấn Na Hang với các công việc cụ thể: đào móng xây tường rào, vệ vinh, phát quang toàn bộ khuôn viên Nhà văn hoá thôn Ngòi Nẻ tạo cảnh quan môi trường sinh hoạt tập thể cho bà con nhân dân với phương châm “xanh, sạch, đẹp, hiện đại”.
 

 
Thông qua hoạt động tại cơ sở nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên về công tác dân vận, củng cố mối quan hệ mật thiết với nhân dân; chia sẻ, đồng cảm, cổ vũ và động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, thôn kiểu mẫu của thị trấn năm 2023.

                                                 Nguyễn Thị Thanh Huyền.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: