Sign In

Vượt khó hoàn thành nhiệm vụ

09/07/2016

TQĐT - Huyện Nà Hang có địa bàn rộng, chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều… nên công tác thi hành án dân sự gặp khá nhiều khó khăn. Bình quân mỗi năm, mỗi chấp hành viên của Chi cục THADS huyện Nà Hang phải tổ chức thi hành gần 100 việc trở lên.

Cán bộ Chi cục Thi hành án dân sự Nà Hang trao đổi thông tin, nghiệp vụ.  Ảnh: Đào Thanh


Đương sự thường tìm cách chống đối gây cản trở, khó khăn trong quá trình tổ chức thi hành án... Với phương châm, khó khăn ở đâu, kịp thời tìm ra giải pháp tháo gỡ ở đó, nhờ vậy hằng năm, công tác THADS của huyện được thực hiện hiệu quả.

Từ năm 2010 đến nay, tỷ lệ giải quyết xong phần việc, phần tiền của chi cục luôn đạt trên 91%; số án tồn chuyển năm sau luôn được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, chính xác, đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và Cục THADS giao. Năm 2014, chi cục thực hiện về việc đạt 96%, tiền đạt 99%, giảm án tồn đạt 26%; năm 2015 phần việc đạt 95%, tiền đạt 90%.

Ông Trương Thành Thủy, Chi cục trưởng cho biết: Để công chức trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chi cục đã áp dụng những cách làm hiệu quả, thiết thực như tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ trên các mặt công tác của chi cục và đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao; thường xuyên quan tâm tới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho công chức nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, nghề nghiệp, yêu ngành; xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công khai minh bạch việc sử dụng tài sản, thu - chi tài chính công; thường xuyên hoàn thiện các quy chế hoạt động của cơ quan để phù hợp với các quy định của pháp luật và chế độ hiện hành; thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với công chức, người lao động.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Chi cục THADS huyện luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác. Từ năm 2010 đến nay, chi cục liên tục được Bộ Tư pháp công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen; Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; đơn vị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015.
               

  Nguyễn Tâm


Theo Báo Tuyên Quang điện tử

Các tin đã đưa ngày: