Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương nỗ lực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự

07/09/2020

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương nỗ lực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự
Trải qua các thời kỳ, giai đoạn lịch sử phát triển khác nhau, ngành Thi hành án dân sự có nhiều đóng góp to lớn cho đất nước. Dấu mốc quan trọng phải kể đến, đó là thực hiện nghị quyết Quốc hội và các văn bản liên quan, kể từ ngày 1/7/1993, Thi hành án dân sự được hình thành hệ thống độc lập, tách ra từ Tòa án. Đây thực sự là điều kiện để Thi hành án dân sự phát triển và trưởng thành, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh và ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng của mình trong đời sống xã hội.
         Theo Quyết định số 2539/QĐ-BTP ngày 06/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chi cục THADS huyện Sơn Dương được thành lập và là đơn vị trực thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang. Tổng số biên chế được giao hiện nay là 12 người và 03 lao động hợp đồng. Có 03 Chấp hành viên trung cấp, 03 chấp hành viên sơ cấp, 01 Thẩm tra viên, 01 thư ký, 01 chuyên viên,  02 kế toán, 01 văn thư lưu trữ, 02 bảo vệ, 01 tạp vụ. Dân tộc Kinh 11 người, dân tộc Tày 01 người, dân tộc Thái 01 người, dân tộc Sán Dìu 01 người, dân tộc Nùng 01 người; Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 02; Đại học 11, Trung cấp 02. Chi bộ có 13 đảng viên; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 01; trung cấp 08;  sơ cấp 04; Công đoàn cơ sở có 15 đoàn viên.
          Trong những năm gần đây, do tình hình kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, số lượng việc, tiền phải thụ lý luôn năm sau cao hơn năm trước; đặc biệt là số lượng án phải thi hành trong các vụ án hình sự, các vụ việc về tranh chấp dân sự, án tín dụng ngân hàng, án kinh doanh thương mại tăng nhiều, nên công tác thi hành án dân sự trên địa bàn gặp không ít khó khăn. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Cục Thi hành án dân sự, của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện và sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan, ban, ngành của huyện và sự ủng hộ, phối hợp của UBND các xã, thị trấn, tập thể cán bộ, công chức, người lao động của Chi cục luôn nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác được giao.
 
Một hội nghị của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương
 
          Song song với việc nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương luôn chú trọng tới việc quán triệt, triển khai để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong Chi cục về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khoá XII) về xây dựng Đảng. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nền nếp trong sinh hoạt đơn vị, sinh hoạt Chi bộ. Hàng năm Chi bộ, từng đảng viên đều đăng ký kế hoạch và cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...
           Để lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ của ngành, của đất nước và địa phương tiến tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngay từ đầu năm 2020, căn cứ chương trình công tác của Cục THADS, huyện ủy, UBND huyện và chức năng, nhiệm vụ đươc giao, lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương đã xây dựng kế hoạch công tác trình Thường trực huyện ủy và UBND huyện cho ý kiến và  trình Cục Thi hành án dân sự tỉnh phê duyệt để làm căn cứ, mục tiêu phấn đấu trong toàn đơn vị, đồng thời ban hành quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự cho từng Chấp hành viên và chỉ đạo các Chấp hành viên xây dựng kế hoạch hằng tháng, hằng tuần, báo cáo kết quả tuần với Thủ trưởng đơn vị để theo dõi nắm sát tình hình, kết quả thi hành án của từng Chấp hành viên, qua đó có sự chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thi hành án nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành án. Đặc biệt, lãnh đạo Chi cục đã thường xuyên nghe và cho ý kiến đối với các vụ việc phức tạp, các vụ phải cưỡng chế, kê biên, xử lý tài sản; việc thẩm định giá, bán đấu giá tài sản để thi hành án, do vậy không để xảy ra các sai sót, vi phạm trong quá trình thực hiện trình tự, thủ tục về thi hành án, góp phần đưa hoạt động thi hành án của Chi cục ngày càng đi vào nề nếp và đạt chất lượng, hiệu quả cao.
           Với những nỗ lực và giải pháp phù hợp, từ năm 2015 đến nay, kết quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Sơn Dương có nhiều chuyển biến tích cực, hằng năm kết quả thi hành án đều đạt và vượt chỉ tiêu Cục Thi hành án dân sự giao. Riêng năm 2017, đã giải quyết xong 895 việc, đạt tỷ lệ 90,1% trên số việc có điều kiện thi hành (vượt 17,6% so với chỉ tiêu Cục giao), 2.583.168.000 đồng, đạt tỷ lệ 35,8% trên số tiền có điều kiện thi hành (vượt 3,8% so với chỉ tiêu Cục giao); Năm 2018 đã giải quyết xong 931 việc, đạt tỷ lệ 91,63% trên số việc có điều kiện thi hành (vượt 18,6% so với chỉ tiêu Cục giao), 2.681.033.000 đồng, đạt tỷ lệ 44,6% trên số tiền có điều kiện thi hành (vượt 10,6% so với chỉ tiêu Cục giao); Năm 2019, đã giải quyết xong 821 việc, đạt tỷ lệ 90,92% trên số việc có điều kiện thi hành (vượt 15,92% so với chỉ tiêu Cục giao), 4.650.892.000 đồng, đạt tỷ lệ 45,19% trên số tiền có điều kiện thi hành (vượt 10.19% so với chỉ tiêu Cục giao). 11 tháng năm 2020, về việc đã giải quyết xong 932 việc, đạt tỷ lệ 90,98%; về giá trị đã giải quyết xong 7.827.769.000 đồng, đạt tỷ lệ 57,67% (đứng đầu trong các cơ quan Thi hành án dân sự của tỉnh về kết quả giải quyết án).


Đ/c Nguyễn Tuyên, Cục trưởng thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp trao Cờ Thi đua của Bộ Tư pháp
cho Chi cục vì
đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019
 
          Với những nỗ lực trong công tác từ năm 2015 đến nay, Chi cục THADS huyện Sơn Dương đã đạt nhiều danh hiệu phần thường cao quý. Năm 2017 được Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận “Tập thể lao động xuất sắc” và tặng “Cờ thi đua Ngành Tư pháp”; Năm 2018 được Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận “Tập thể lao động xuất sắc” và tặng Bằng khen; Năm 2019 được Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận “Tập thể lao động xuất sắc” và tặng “Cờ thi đua Ngành Tư pháp”. Năm  2020: được công nhận điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2015-2020 và được Tổng cục Thi hành án dân sự tặng Giấy khen về thành tích trong phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2020).
          Có được kết quả như trên là nhờ sự đoàn kết đồng lòng của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị, qua đó góp phần lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của ngành, của đất nước và địa phương hướng tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  
         
 
Nguyễn Hoàng Minh
         

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: