Sign In

Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019 của Khối thi đua Nội chính tỉnh

01/08/2019

Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019 của Khối thi đua Nội chính tỉnh
Ngày 26/7/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang - Đơn vị Trưởng Khối thi đua Nội chính tỉnh năm 2019 đã chủ trì tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Dự Hội nghị có đại biểu Lãnh đạo Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh, Sở Nội vụ; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua Nội chính tỉnh (Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh, Thanh tra tỉnh, Cục THADS tỉnh); Chánh văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn trực thuộc Cục THADS; cán bộ, chiến sĩ, công chức trực tiếp làm công tác thi đua khen thưởng các cơ quan, đơn vị trong Khối.
       

Toàn cảnh Hội nghị
  
      Hội nghị đã nghe dự thảo báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Khối thi đua Nội chính tỉnh. Theo báo cáo, ngay từ đầu năm các cơ quan, đơn vị trong Khối đã kịp thời quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành, địa phương về công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức ký giao ước thi đua giữa các cơ quan, đơn vị trong khối; chủ động xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động với những chủ đề, khẩu hiệu, tiêu chí thi đua phù hợp với tính chất, đặc thù thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương của từng cơ quan, đơn vị lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và ngày truyền thống của các cơ quan, đơn vị.
           Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của ngành dọc cấp trên; căn cứ chương trình, kế hoạch công tác và kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2019, các cơ quan trong Khối thi đua nội chính tỉnh đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tập trung thực hiện nghiêm túc các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự. Lực lượng vũ trang duy trì nghiêm túc chế độ sẵn sàng chiến đấu; chủ động phòng ngừa ngăn chặn, tham mưu xử lý có hiệu quả các tình huống phát sinh; tiếp tục thực hiện giải pháp đấu tranh với hoạt động của “tổ chức Dương Văn Mình”; triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và đạt kết quả cao: Tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt 92,6%; số vụ án ma túy được phát hiện, xử lý tăng 29,6% so với cùng kỳ năm 2018; tỷ lệ giải quyết án hình sự của VKSND đạt 95,5%; tỷ lệ giải quyết các loại án của TAND hai cấp đạt 67%; tỷ lệ thi hành án dân sự xong 78% về việc, 17% về tiền trên số việc, tiền có điều kiện thi hành. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều chuyển biên tích cực, toàn tỉnh giải quyết xong 46/64 vụ việc khiếu nại, tố cáo, đạt tỷ lệ 71,8%, một số vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài đã được xem xét, đối thoại và giải quyết dứt điểm. Công tác tư pháp, thanh tra được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.
           Phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã được các đơn vị trong Khối triển khai thực hiện với nội dung hình thức đa dạng như: Tuyên truyền pháp luật, giúp đỡ ngày công lao động, giúp đỡ về vật chất (ủng hộ tiền mặt và hiện vật) và nhiều phong trào thi đua khác với số tiền các cơ quan, đơn vị trong Khối đã ủng hộ trên 504 triệu đồng. Những kết quả đạt được của các cơ quan trong Khối thi đua đã góp phần quan trọng giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Đ/c Phan Thị Mai Thảo - Chánh Văn phòng Cục THADS tỉnh trình bày báo cáo sơ kết
 
            Tại Hội nghị, các cơ quan, đơn vị trong Khối đã thảo luận sôi nổi, nhất trí cao với những thành tích nổi bật đạt được trong 6 tháng đầu năm. Từ nay đến cuối năm, Khối thi đua Nội chính tỉnh tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước và quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị.
       


Đ/c Ứng Anh Tuấn - Trưởng phòng TCCB, Cục THADS tỉnh công bố các quyết định
tặng Cờ thi đua, tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang năm 2018

           


Đ/c Vương Kim Việt - Q. Trưởng Ban Thi đua, Khen thưởng, Sở Nội vụ
thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang trao tặng danh hiệu “Cờ thi đua của UBND tỉnh”
cho Tòa án nhân dân tỉnh - đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018.Đ/c Nguyễn Tuyên, Cục trưởng Cục THADS tỉnh - Trưởng Khối thi đua Nội chính tỉnh năm 2019 
thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 
cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018.


Đ/c Nguyễn Tuyên, Cục trưởng Cục THADS tỉnh - Trưởng khối thi đua kết luận Hội nghị

        Cũng tại Hội nghị, 01 đơn vị (Tòa án nhân dân tỉnh) đã được trao tặng danh hiệu “Cờ thi đua của UBND tỉnh” và 04 đơn vị (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang) được trao tặng “Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh” vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018.
                                               Bài:  Trịnh Thị Nam – Phòng TCCB, Cục THADS.

Các tin đã đưa ngày: