Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028

16/05/2023

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028
Ngày 15/5/2023, Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triền”. Tham dự Đại hội gồm có đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Bí thư chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Sơn Dương và 13/13 đoàn viên Công đoàn Chi cục.
Theo Báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2017-2022  Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Chi cục THADS đã bám sát vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ Chi cục THADS và Ban Thường vụ LĐLĐ huyện, phát huy tính tích cực, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, thực hiện tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.  Các phong trào thi đua do Công đoàn cấp trên phát động được triển khai đầy đủ gắn với công tác chuyên môn và phù hợp với đặc điểm của Công đoàn cơ sở. Các hoạt động xã hội của CĐCS được đẩy mạnh, cán bộ, đoàn viên trong đơn vị luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong các phong trào đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện do các cấp, các ngành và tổ chức Công đoàn phát động. Đặc biệt là việc triển khai thực hiện Chương trình "Mái ấm Công đoàn" và thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt, nêu cao vai trò trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương.
 

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt cấp uỷ Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thanh Bình đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Công đoàn cơ sở Chi cục đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đồng chí cũng định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác công đoàn trong nhiệm kỳ tới. Đại hội cũng được nghe ý kiến tham luận của các đoàn viên về giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của công tác Công đoàn.
Đại hội đã bầu ra 03 đồng chí có đủ phẩm chất, đạo đức năng lực công tác, nhiệt huyết trong công tác công đoàn đảm bảo tiêu chuẩn đầy đủ và sự tín nhiệm của cán bộ, đoàn viên vào Ban Chấp hành Công đoàn Chi cục Khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028. Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành đã bầu đồng chí Nguyễn Thị Dương Hồng – Phó Chi cục trưởng giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn, đồng chí Nông Văn Thăng – Chấp hành viên giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.


Đại hội cũng đã bầu 01 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết thay mặt cho toàn thể đoàn viên Công đoàn Chi cục THADS huyện dự Đại hội Công đoàn huyện Sơn Dương lần thứ IX.


Sau ½ ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy định, Đại hội Công đoàn cơ sở Chi cục THADS huyện Sơn Dương khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp.
 
Nguyễn Thu Trang – Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương

 

Các tin đã đưa ngày: