Sign In

Chi bộ Cục THADS tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khoá XIII.

18/08/2022

Chi bộ Cục THADS tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khoá XIII.
Trong 1,5 ngày (17 - 18/8/2022), Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức tập trung. Tham dự có đ/c Nguyễn Tuyên, Bí thư Chi bộ; đ/c Phan Thị Mai Thảo, Phó Bí thư Chi bộ cùng toàn thể đảng viên, quần chúng. Về phía Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có đ/c Phạm Thị Mai, Phó trưởng Ban tuyên giáo Đảng uỷ tới giám sát và chỉ đạo hội nghị.
           Tại hội nghị, đảng viên và quần chúng của Chi bộ đã được quán triệt, học tập các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII qua video clip bài giảng của các báo cáo viên Trung ương do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cung cấp, cụ thể: Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao do đồng chí Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do đồng chí Trần Tuấn Anh - Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương truyền đạt; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới do đồng chí Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ truyền đạt; Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới do đồng chí Trương Thị Mai - Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương  truyền đạt. 
            Sau khi nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết, Chi bộ đã nghe và thảo luận vào các dự thảo kế hoạch của Chi bộ thực hiện các Nghị quyết.
          Nhận xét về buổi sinh hoạt, đ/c Phạm Thị Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã đánh giá cao sự nghiêm túc của Chi bộ trong việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết, đồng thời biểu dương sự chủ động của cấp uỷ Chi bộ trong việc dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết (trong khi Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Khối chưa ban hành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện) sát với tình hình thực tế tại chi bộ. 
          Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuyên - Bí thư Chi bộ đã yêu cầu toàn thể đảng viên, quần chúng của Chi bộ tiếp tục tự giác, chủ động nghiên cứu, học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII (đã được gửi qua nhóm Zalo của Chi bộ, Công đoàn Cục) để 
nắm vững những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các Nghị quyết, nâng cao nhận thức, vận dụng vào công việc cụ thể của tập thể, cá nhân để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu, tham gia ý kiến dự thảo các kế hoạch của Chi bộ thực hiện Nghị quyết để ngay sau khi Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Khối ban hành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện thì sẽ ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết đề ra.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: