Sign In

Từ 01/01/2021, tiền lương làm thêm giờ được tính như thế nào?

21/08/2020

Trong quá trình làm việc, việc tăng cường hoạt động sản xuất là điều không thể tránh, đòi hỏi NLĐ phải làm thêm giờ. Một trong những điểm đáng quan tâm chính là tính tiền lương làm thêm giờ được tính như thế nào từ ngày 01/01/2021 khi Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực?

1. Điều kiện để NLĐ làm thêm giờ

Tại khoản 2 Điều 107 Bộ luật Lao động 2019 quy định NSDLĐ được sử dụng NLĐ làm thêm giờ khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau đây:

- Phải được sự đồng ý của NLĐ;

- Bảo đảm số giờ làm thêm của NLĐ không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 40 giờ trong 01 tháng;

- Bảo đảm số giờ làm thêm của NLĐ không quá 200 giờ trong 01 năm. Tuy nhiên NSDLĐ được sử dụng NLĐ làm thêm không quá 300 giờ trong 01 năm trong một số ngành, nghề, công việc hoặc trường hợp sau đây:

  • Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản;

  • Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước;

  • Trường hợp giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao mà thị trường lao động không cung ứng đầy đủ, kịp thời;

  • Trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn do tính chất thời vụ, thời điểm của nguyên liệu, sản phẩm hoặc để giải quyết công việc phát sinh do yếu tố khách quan không dự liệu trước, do hậu quả thời tiết, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, thiếu điện, thiếu nguyên liệu, sự cố kỹ thuật của dây chuyền sản xuất;

  • Trường hợp khác do Chính phủ quy định.

2. Cách tính tiền lương làm thêm giờ

Theo quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2019, NLĐ làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

- Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

- Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

- Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Hiện nay, Điều 6 Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH quy định cách tính tiền lương làm thêm giờ như sau:

* Đối với NLĐ hưởng lương theo thời gian, được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do NSDLĐ quy định, được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ

=

Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường

x

Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%

x

Số giờ làm thêm

Trong đó:

- Mức ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường;

- Mức ít nhất bằng 200% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần;

- Mức ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động, đối với người lao động hưởng lương theo ngày.

* Đối với NLĐ hưởng lương theo sản phẩm, được trả lương làm thêm giờ khi NLĐ và NSDLĐ thỏa thuận làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc theo định mức lao động đã thỏa thuận và được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ

 =

Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường

 x

Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%

 x

Số sản phẩm làm thêm

(Trong đó: các mức 100%; 200%; 300% tương tự như đối với NLĐ hưởng lương theo thời gian).

Ngoài ra, khoản 2 Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 quy định NLĐ làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Qua đó có thể thấy, việc làm thêm giờ sẽ giúp NSDLĐ hoàn thành công việc nhanh hơn và thu được nhiều lợi nhuận hơn. Tuy nhiên, điều này khiến NLĐ sẽ hao phí sức lao động nhiều hơn. Do đó, pháp luật về lao động đã đặt ra chế định về trả tiền lương làm thêm giờ là hoàn toàn phù hợp, không chỉ tăng thêm thu nhập cho NLĐ mà còn bù đắp tổn hại sức khỏe cũng như tránh khả năng NSDLĐ lợi dụng để bóc lột sức lao động.

Lê Vy

Các tin đã đưa ngày: