Sign In

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2021)

02/04/2021

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2021)
Ngày 29/3/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 480/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2021).
Nhằm tuyên truyền, giáo dục về truyền thống và những đóng góp của Hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) trong 75 năm xây dựng, trưởng thành đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong giai đoạn 05 năm kể từ sau Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống THADS. Thông qua các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống THADS nâng cao nhận thức, niềm tin, tinh thần phấn khởi, tự hào nghề nghiệp; tạo động lực tinh thần, cổ vũ, động viên công chức, người lao động trong toàn Hệ thống nhằm phát huy truyền thống, đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS được Quốc hội và Chính phủ giao.
Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải đảm bảo các yêu cầu: Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị toàn Hệ thống; các hoạt động phải trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có tính giáo dục truyền thống cao; động viên, phát huy ý thức tự giác của công chức, viên chức, người lao động, đảm bảo phong trào thi đua có hiệu quả bền vững, gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Hình thức tổ chức phong phú, phù hợp với tính chất, điều kiện công tác của từng cơ quan, đơn vị, động viên được sự nhiệt tình, hưởng ứng tham gia của đông đảo công chức, viên chức, người lao động trong toàn Hệ thống.
 Nội dung kế hoạch gồm 6 nhiệm vụ chính:
1. Công tác truyền thông
Nhiệm vụ 1: Đăng tải các bài viết, phóng sự về những đóng góp của công tác THADS đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước trên phương tiện thông tin đại chúng như: Truyền hình VTC, Báo Nhân dân, Báo người đại biểu nhân dân, Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Báo và Đài Truyền hình các tỉnh.
Nhiệm vụ 2: Phát hành số chuyên đề trên Tạp chí Dân chủ và pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam về công tác THADS.
Nhiệm vụ 3: Xây dựng phim tài liệu về lịch sử hình thành, quá trình phát triển và trưởng thành, thành tựu và sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân về những đóng góp của THADS đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Nhiệm vụ 4: Mở chuyên mục 75 năm Ngày truyền thống THADS trên Cổng thông tin Bộ Tư pháp, Cổng thông tin THADS và Trang thông tin THADS địa phương để kịp thời đăng tải các tin, bài, hình ảnh về công tác THADS; phong trào thi đua, gương người tốt việc tốt; các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống THADS.
2. Phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống THADS
Chủ đề phát động: Thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống THADS (19/7/1946 - 19/7/2021) (Có Kế hoạch riêng).
3. Tổ chức các hoạt động tri ân, về nguồn
3.1. Tổ chức Lễ báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu di tích Bộ Tư pháp tại thôn Mới, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
3.2. Tổ chức thăm hỏi các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ phụ trách, lãnh đạo các cơ quan THADS qua các thời kỳ
4. Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao.
5. Chỉnh trang trụ sở cơ quan Tổng cục và các cơ quan THADS địa phương
6. Tổ chức buổi họp mặt ôn lại truyền thống Ngành.


Theo cổng thông tin điện tử tổng cục thi hành án dân sự

Các tin đã đưa ngày: