Sign In

Chi cục THADS huyện Hàm Yên phối hợp thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học của Trường Chính trị tỉnh

13/06/2016

Chi cục THADS huyện Hàm Yên phối hợp thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học của Trường Chính trị tỉnh
Thực hiện Công văn số 52/TCT-NNPL ngày 02/6/2016 của Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang về việc tạo điều kiện phối hợp, giúp đỡ nghiên cứu thực tế, nghiên cứu khoa học, ngày 10/6/2016 Chi cục THADS huyện Hàm Yên đã có buổi làm việc với tập thể Khoa Nhà nước và Pháp luật – Trường Chính trị tỉnh do Ông Mai Quang Thắng - Trưởng khoa làm trưởng đoàn đi thực tế nghiên cứu Đề tài khoa học cấp trường về “Nâng cao chất lượng công tác THADS trên địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017 – 2019” để thực hiện đưa vào công tác giảng dạy bộ môn của Khoa trong các chương trình đào tạo của nhà trường.
 
Nội dung nghiên cứu của Đề tài bao gồm: Sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với công tác THADS; sự chỉ đạo của Cục THADS tỉnh về công tác THADS đối với Chi cục THADS huyện; kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS huyện; cơ cấu, tổ chức của Chi cục THADS; trình độ chuyên môn, lý luận chính trị của cán bộ, công chức làm công tác THADS; sự phối hợp của Chi cục THADS huyện với các cơ quan khác trong việc thực hiện công tác THADS; những thuận lợi và khó khăn trong việc thi hành phần dân sự trong các Bản án hình sự, án dân sự, án HNGĐ, án kiện tranh chấp đất đai…; việc giải quyết án tồn đọng hiện nay, nguyên nhân và những giải pháp; thực trạng công tác kê biên tài sản để đảm bảo thi hành án, những khó khăn vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp; cơ sở vật chất phục vụ trong công tác THADS; những hạn chế, khó khăn trong quá trình tổ chức THADS trên địa bàn huyện...
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Chi cục THADS huyện đã trao đổi, cung cấp những thông tin về kết quả hoạt động THADS trong những năm vừa qua và 8 tháng đầu năm 2016; đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức THADS trên địa bàn huyện.


Thông qua buổi làm việc, lãnh đạo, công chức Chi cục THADS đánh giá rất cao việc thực hiện đề tài “Nâng cao chất lượng công tác THADS trên địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017 – 2019” và mong muốn với những thông tin về hoạt động THADS của đơn vị cung cấp với Khoa NN&PL sẽ giúp cho Khoa có thêm tư liệu để thực hiện đề tài và mong muốn đề tài khoa học nói trên sớm được hoàn thành để đưa vào công tác giảng dạy trong các chương trình đào tạo của nhà trường, nhằm nâng cao kiến thức cho các học viên của nhà trường hiện đang công tác tại các địa phương những kiến thức cơ bản về pháp luật THADS nói chung và công tác phối hợp tổ chức THADS tại cơ sở nói riêng và quan trọng hơn cả là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cấp ủy đảng, các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương đối với công tác THADS, cũng như góp phần cho cơ quan Thi hành án dân sự huyện có thêm những cơ sở lý luận và khoa học trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được pháp luật quy định.

                                                                            
Hà Duy Hiển - Chi cục THADS huyện Hàm Yên

Các tin đã đưa ngày: