Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang triển khai đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự ( 19/7/1946 - 19/7/2016)

20/06/2016

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang triển khai đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự ( 19/7/1946 - 19/7/2016)
 Năm 2016 là năm Bộ Tư pháp -Tổng cục Thi hành án sự tổ chức Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự với phạm vi quy mô rộng trên phạm vi cả nước. Để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự, ngay từ đầu năm 2016, bám sát chương trình công tác của Thành ủy, UBND Thành phố; kế hoạch công tác của Cục  thi hành án dân sự tỉnh, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố đã xây dựng, triển khai nhiều giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
Căn cứ chức năng nhiệm vụ đươc giao, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố đã xây dựng kế hoạch công tác năm 2016 trình thường trực Thành ủy cho ý kiến và trình Cục Thi hành án dân sự tỉnh phê duyệt để làm căn cứ, mục tiêu phấn đấu trong toàn đơn vị, đồng thời ban hành quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự cho từng Chấp hành viên và chỉ đạo các Chấp hành viên xây dựng kế hoạch hằng tháng, hằng tuần, báo cáo kết quả tuần với Thủ trưởng đơn vị để theo dõi nắm sát tình hình, kết quả thi hành án của từng Chấp hành viên, qua đó có sự chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thi hành án nhằm nâng cao hiệu quả thi hành án ngay từ những tháng đầu tiên của năm 2016. Ban hành kế hoạch Kiểm tra nội bộ, kế hoạch Thẩm tra năm 2016 và triển khai thực có hiệu quả theo đúng nội dung tiến độ kế hoạch đề ra. Kết thúc kiểm tra, thẩm tra có đánh giá, nhận xét, kết luận những ưu điểm, nhược điểm, nguyên nhân tồn tại và có biện pháp chỉ đạo Chấp hành viên, công chức được kiểm tra, thẩm tra khắc phục kịp thời sai sót, đưa hoạt động thi hành án của Chi cục ngày càng đi vào nề nếp và đạt hiệu quả cao.


Bên cạnh đó Chi cục Thi hành án thành phố đã tổ chức thực hiện đúng Thủ tục hành chính trong Thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành. Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các kiến nghị phản ánh của công dân, không để xẩy ra tinh trạng bức xúc khiếu nại, tố cáo của công dân tại cơ quan, đơn vị. Chú trọng công tác giáo dục tư tường chính trị, đạo đức, lối sống cho  cán bộ, công chức. Thường xuyên quan tâm đến đời sống tinh thần, vật chất cho công chức, người lao động nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, qua đó đã khích lệ, động viên mọi người yên tâm công tác, yêu ngành, yêu nghề.
 
Tất cả những hoạt động đó là động lực thúc đẩy ý thức cộng đồng trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức trong đơn vị, từng đồng chí đã tích cực chủ động, vượt khó, đoàn kết cùng nhau thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Tính đến 30 tháng 5 năm 2016. Chi cục đã thi hành xong 554 việc, thu và giải quyết xong 3.539.793.000 đồng, đạt tỷ lệ 78% về việc và 13% về tiền / trên số việc, số tiền có điều kiện thi hành. Kết quả đó đã tạo nên một đóa hoa sắc màu rực rỡ của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang dâng lên chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự, đồng thời đóng góp đáng kể vào thành tích chung của Ngành thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang. Tiếp tục phát huy thành tích đạt được, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang quyết tâm phấn đấu năm 2016 thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhận cờ Thi đua của Bộ Tư pháp./.  
 
                Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang

Các tin đã đưa ngày: