Sign In

Chiêm Hóa: Người Chi cục trưởng gương mẫu, tận tụy vơi công việc

30/06/2016

Chiêm Hóa: Người Chi cục trưởng gương mẫu, tận tụy vơi công việc
Sinh ra và lớn lên tại thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, vào ngành năm 1993, vào Đảng chính thức năm 2000, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau từ chuyên viên, chấp hành viên, Đội phó phụ trách, quyền Đội trưởng, Đội trưởng, trưởng Thi hành án và hiện tại là Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. 
Đồng chí Trần Hữu Cường là một người cán bộ lãnh đạo gương mẫu trong công việc và trong cuộc sống hàng ngày. Với chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng chí luôn tìm ra các giải pháp, biện pháp tốt nhất để đưa đơn vị tiến lên phía trước, nhất là trong những năm trước 2007, khi đơn vị còn nhiều khó khăn, thiếu thốn mọi bề, nhà làm việc trật hẹp, cả cơ quan từ lãnh đạo cho đến nhân viên đều cùng ngồi làm việc tại một căn phòng rộng không quá 25m2, thiếu biên chế, thiếu phương tiện phục vụ công việc, nhưng dưới sự lãnh đạo, quản lý, điều hành một cách khoa học của đồng chí, nên hàng năm kết quả thi hành án đều vượt chỉ tiêu giao. Ngoài công tác quản lý chung, đồng chí còn luôn sâu sát để nắm bắt tâm lý, thế mạnh của từng cá nhân trong đơn vị để giao công việc cụ thể, nhằm phát huy hết ưu điểm của từng người; mặt khác đồng chí luôn quan tâm, động viên kịp thời đối với anh em trong cơ quan có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, đồng chí đã thu phục được nhân tâm, quy tụ được sức mạnh tập thể vào một khối đoàn kết thống nhất nội bộ. Trong những năm qua, dưới sự quản lý, điều hành của đồng chí, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chiêm Hóa đã từng bước vượt qua những khó khăn để đạt được những thành tích cao và đã được các cấp, bộ ngành ghi nhận: năm 2004, 2005 đơn vị được UBND tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen, năm 2005 được Bộ Tư pháp công nhận tập thể lao động xuất sắc, năm 2006, 2007, 2008 đơn vị được Bộ Tư pháp tặng cờ thi đua, năm 2009, 2010, 2011 được Cục Thi hành án dân sự tỉnh tặng giấy khen và công nhận tập thể lao động tiên tiến, năm 2012, 2013, 2015 được công nhận tập thể lao động xuất sắc; có nhiều công chức, người lao động trong đơn vị được tặng giấy khen, bằng khen của các cấp, được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm liền; nhiều công chức, chấp hành viên của đơn vị đã được đồng chí dìu dắt, rèn luyện đến nay đã có người trở thành lãnh đạo ở các đơn vị khác. Bản thân đồng chí luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, luôn nói và làm theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đồng chí luôn “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện đúng những điều Đảng viên, cán bộ, công chức không được làm, chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên, thực hiện nghiêm túc công tác phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Bên cạnh đó, đồng chí luôn sống hòa nhã với tất cả mọi người xung quanh, tôn trọng nhân dân; với cương vị là Chi cục trưởng bận rất nhiều công việc nhưng đồng chí vẫn trực tiếp làm nhiệm vụ của Chấp hành viên, thường xuyên đi cơ sở xác minh, đôn đốc án, tất cả những vụ việc do đồng chí giải quyết luôn đúng quy định của pháp luật, không bị Viện kiểm sát kháng nghị hay khiếu kiện gì, kết quả công tác năm sau cao hơn năm trước. Để có được những thành tích của tập thể và cá nhân nêu trên là do đồng chí có một nghệ thuật và phương pháp riêng trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành.
 

Đ/c Trần Hữu Cường, Chi cục Trưởng Chi cục THADS huyện Chiêm Hóa
 
Tấm gương mẫu mực của đồng chí là một hình ảnh đẹp tô thắm thêm hình ảnh người cán bộ Thi hành án dân sự hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành./.

 
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Các tin đã đưa ngày: