Sign In

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin

28/04/2021

Triển khai Đề án Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và truyền thông đã xuất bản, in ấn và phát hành các ấn phẩm tuyên tuyền trực quan bao gồm:
- Tờ rơi tuyên truyền về an toàn thông tin
- Tờ gấp tuyên truyền về an toàn thông tin
- Áp phích tuyên truyền về an toàn thông tin
Hưởng ứng hoạt động này, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp xin giới thiệu các ấn phẩm tuyên truyền này tới toàn thể các bạn đọc. Hy vọng các sản phẩm này sẽ góp phần tích cực vào việc nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan tư pháp ở Trung ương và địa phương.


 
 
 
 
File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: