Sign In

Công bố Kết luận kiểm sát trực tiếp tại Chi cục THADS huyện Yên Lạc đợt 1 2019

26/04/2019

          Ngày 22/4/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Lạc đã công bố Kết luận kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự lần I năm 2019 tại Chi cục THADS huyện Yên Lạc.
Tham dự, có đồng chí Phan Anh Đức - Phó Viện trưởng VKSND huyện, đại diện UBMTTQ huyện; cùng tham dự có đồng chí Lê Xuân Quảng – Chi cục trưởng, các đồng chí là Chấp hành viên, thẩm tra viên, kế toán Chi cục THADS huyện Yên Lạc.
          Qua kiểm sát, kết quả cho thấy Chi cục THADS huyện cơ bản đã chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về THADS: Sổ sách thi hành án dân sự được lập đầy đủ, đúng quy định. Việc thụ lý ra Quyết định thi hành án, tổ chức thi hành án cơ bản đúng quy định của Luật THADS và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, xác minh điều kiện thi hành án, phân loại án, ra quyết định chưa điều kiện về thi hành án... Bên cạnh những kết quả đạt được, VKSND đã chỉ ra một số thiếu sót đồng thời nêu ra nguyên nhân và kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục.
          Đại diện Chi cục THADS, đ/c Lê Xuân Quảng - Chi cục trưởng nhất trí với nội dung Kết luận và tiếp thu ý kiến của VKSND huyện, đồng thời rút kinh nghiệm để không xảy ra những thiếu sót trong thời gian tới.

 
Vi Hường - Chi cục THADS huyện

Các tin đã đưa ngày: