Sign In

Bình Xuyên, ký quy chế phối hợp liên ngành nhằm tăng cương công tác phối hợp giữa cơ quan Thi hành án dân sự và viện kiểm sát nhân dân huyện

25/10/2023

Sáng ngày 25 tháng 10 năm 2023 Viện kiểm sát nhân dân và Chi cục THADS huyện Bình Xuyên đã tổ chức Lễ ký quy chế phối hợp liên ngành và thông báo Kết luận kiểm sát đợt 2/2023 theo quy định.
          Trực tiếp chủ trì buổi Lễ Ký quy chế phối hợp và công bố kết luận Kiểm sát có đồng chí Nguyễn Văn Nhâm – Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện và đồng chí Đỗ Thị Quế - Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện; Tham dự chứng kiến buổi Lễ có các đồng chí Kiểm sát viên, Chấp hành viên của 2 cơ quan ký quy chế phối hợp.
Thực hiện  Quy chế số 01/QCLN/CTHADS-CA-TAND-VKSND ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Chi cục thi hành án dân sự, Công an, Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Xuyên phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự; để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Xuyên (VKSND) và Chi cục thi hành án dân sự huyện Bình Xuyên ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự, hành chính (THADS, HC) với mục tiêu: Tăng cường trách nhiệm quản lý giữa hai đơn vị trong công tác phối hợp; Tạo điều kiện thuận lợi để mỗi đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.
Quy chế Phối hợp gồm 3 chương, 15 điều đã được ký trên nguyên tắc: Chủ động, tích cực, thường xuyên, kịp thời, thống nhất, hiệu quả, trách nhiệm khi xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác phối hợp; Mọi hoạt động phối hợp phải tuân thủ các quy định của pháp luật, đồng thời thực hiện đúng các nội dung trong Quy chế này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về công tác THADS, HC khi được Lãnh đạo đơn vị phân công.
Các nội dung phối hợp gồm: Phối phợp trong công tác tổ chức thi hành án dân sự và kiểm sát việc thi hành án dân sự; trong công tác chuyển giao và quản lý vật chứng, tài sản, chuyển giao quyết định thi hành án, trong kháng nghị, kiếm nghị và trong công tác cưỡng chế thi hành án
Kết thúc Lễ ký quy chế phối hợp đồng chí Nguyễn Văn Nhâm – Viện trưởng Viện KSND huyện và đồng chí Đỗ Thị Quế đã quán triệt Kiểm sát viên, Chấp hành viên của 2 cơ quan thực hiện nghiêm những nội dung đã thống nhất ký quy chế phối hợp trên tinh thần trách nhiệm, cùng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tin tưởng rằng, với mục đích, nội dung và nguyên tắc phối hợp cụ thể hiệu quả nêu trên sẽ là một trong những hoạt động triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác của năm 2024 của 2 cơ quan phối hợp.

Xuân Thu

Các tin đã đưa ngày: