Sign In

Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc giữ nhịp kết quả cao 6 tháng đầu năm

24/04/2020

     (PLVN) -Trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp tiềm ẩn nhiều rủi ro, tác động không nhỏ tới kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của công tác THADS trên địa bàn tỉnh, Cục THADS Vĩnh Phúc đã có nhiều giải pháp nhằm duy trì tốt kết quả 6 tháng đầu năm.
Ưu tiên mọi nguồn lực cho phòng, chống dịch Covid-19

     Ngay sau khi dịch bùng phát, lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã họp bàn, dự báo và có những chỉ đạo sâu sát, kịp thời, lộ trình cụ thể với những giải pháp căn cơ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng Chi cục trong giai đoạn này.
     Hiện nay Vĩnh Phúc đang tập trung, ưu tiên mọi nguồn lực cho phòng, chống dịch Covid-19, do đó công tác THADS trên địa bàn tỉnh đã bị ảnh hưởng, việc đôn đốc, quá trình tổ chức thực hiện  công tác thi hành án bị chậm tiến độ, hết sức khó khăn.
     Nhằm động viên toàn thể cán bộ, công chức, người lao động công tác tại các cơ quan THADS tỉnh Vĩnh Phúc, mặt khác đảm bảo nhiệm vụ phòng chống dịch theo chỉ đạo của tỉnh và tiến độ thực hiện nhiệm vụ, với sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của lãnh đạo Cục đã có những giải pháp cụ thể cho các đơn vị tâm dịch và các đơn vị chưa có dịch bùng phát, tiến hành phân loại tổng hợp các vụ việc có giá trị thi hành lớn trên 500 triệu, các vụ khó khăn phức tạp, các vụ việc liên quan tới tổ chức tín dụng… đánh giá, phân tích những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tổ chức THADS, lên lịch báo cáo lãnh đạo tỉnh và các ngành liên quan họp và thống nhất biện pháp giải quyết, phân công lãnh đạo trực tiếp đi cơ sở làm việc… xác định công tác phòng, chống dịch vẫn là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong tình hình hiện nay, chỉ tính trong 2 tháng 2-3/2020 Cục THADS tỉnh đã có 08 văn bản quán triệt về công tác phòng, chống dịch Covid-19... Nhờ đó công tác THADS trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng luôn giữ nhịp và đạt kết quả khả quan.
     Kết quả công tác THADS tỉnh Vĩnh Phúc tính đến hết tháng 3/2020 ( 6 tháng công tác) số việc phải thi hành hơn 5 nghìn 3 trăm việc với gần 478 tỷ đồng, đã giải quyết xong về việc đạt 69% và về tiền đạt 25.3% (đứng thứ 12/63 tỉnh về việc; 15/63 tỉnh về tiền). Các mặt công tác khác được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định pháp luật. Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế như số việc bán đấu giá thành chưa giao được tài sản, việc khó khăn, phức tạp có giá trị lớn chưa thi hành được, việc liên quan tới tổ chức tín dụng ngân hàng có điều kiện thi hành chưa kê biên, bán đấu giá tài sản còn nhiều nhưng chưa thể tổ chức thi hành dứt điểm do tác động của tình hình dịch Covid-19.
 
Phát huy hiệu quả của Hội đồng Chấp hành viên
 
     Trong điều kiện tác động của tình hình dịch bệnh Covid-19 đến kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS là rất nặng nề. Khắc phục khó khăn trong tình hình mới, đảm bảo kết quả công tác THADS phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới, THADS tỉnh Vĩnh Phúc quyết tâm, đồng thuận, vượt khó, đã chuẩn bị các giải pháp, xây dựng kịch bản, phương án theo từng cấp độ để ứng phó với những tình huống phức tạp của dịch bệnh Covid-19 có thể xảy ra.
     Hiện tại, Thủ trưởng các đơn vị THADS nêu gương trách nhiệm người đứng đầu về nhiệm vụ kép vừa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong phòng, chống dịch, đồng thời đảm bảo chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; Tăng cường trao đổi, tập trung nghiên cứu tìm ra giải pháp cụ thể, phù hợp trong chỉ đạo, điều hành việc tổ chức thực hiện THA trong tình hình mới; duy trì các thức hoạt động phù hợp có hiệu quả của Tổ xử lý nợ xấu, Hội đồng Chấp hành viên; hướng dẫn, chỉ đạo sát sao về nghiệp vụ, tăng cường cán bộ có kinh nghiệm chuyên môn tốt tới các đơn vị có lượng án lớn để hỗ trợ... Ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành công tác THADS giai đoạn hiện nay.
     Thiết nghĩ trong thời gian tới, công tác THADS cần có đánh giá, phân loại các tỉnh theo tiêu chí chịu tác động nhiều của dịch, các tỉnh có lượng việc, tiền lớn ảnh hưởng chung tới kết quả toàn quốc, tỉnh ít có tác động của dịch bênh từ đó điều chỉnh chỉ tiêu đối với từng nhóm tỉnh đảm bảo chỉ tiêu chung không bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, hỗ trợ cho các địa bàn khó khăn, cấp bổ sung kinh phí nhằm đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ THADS.
     Tin tưởng rằng, Với sự quan tâm của Lãnh đạo Tổng cục, lãnh chỉ đạo sát sao, kịp thời có hiệu quả của Lãnh đạo Cục, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành đối với công tác THADS trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, sự đoàn kết, cố gắng của tập thể cán bộ, công chức các cơ quan THADS tỉnh Vĩnh Phúc, công tác THADS sẽ vượt qua bão Covid-19 và sớm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2020, góp phần thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn ngành và của tỉnh.


Theo baophapluat.vn

Các tin đã đưa ngày: