Sign In

Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động Cục THADS tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

15/01/2021

Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động Cục THADS tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020
     Sáng 15/1/2021, Cục THADS tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Công đoàn cơ sở đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020 nhằm tổng kết công tác THADS năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Kim Yến – Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục THADS tỉnh và các đồng chí Đào Xuân Hà, Phùng Huy Thuận – Phó Cục trưởng; cùng tham dự Ban chấp hành công đoàn, các trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cục THADS tỉnh.
     Hội nghị đã được nghe đồng chí Đỗ Thị Quế, Phó Chủ tịch công đoàn thông qua báo cáo tổng kết cơ quan năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Dự thảo sửa đổi Quy chế Chi tiêu nội bộ, Quy chế Văn thư lưu trữ, Quy chế làm việc, Quy chế nâng lương trước thời hạn... Năm 2020, dưới sự lãnh đạo của Chi ủy, Lãnh đạo Cục và Ban chấp hành Công đoàn Cục, cán bộ, công chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng nhiệm vụ chính trị của địa phương, hoàn thành nhiệm vụ mà Bộ Tư pháp – Tổng Cục THADS giao, phát huy sức mạnh trí tuệ của tập thể và thực hiện đúng quy định về quy chế dân chủ trong cơ quan.
     Tại hội nghị các đại biểu đã dành thời gian trao đổi, đóng góp vào 05 dự thảo quy chế trình bày tại hội nghị, cũng như thẳng thắn, đánh giá toàn diện các mặt công tác của cơ quan những kết quả đã đạt được trong năm 2020, đề ra những giải pháp hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2021. Hội nghị cũng hoàn toàn nhất trí bầu bổ sung đồng chí Phùng Huy Thuận – Phó cục trưởng vào Ban chấp hành Công đoàn, bầu bổ sung Chủ tịch Công đoàn Cục.
     Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Cục trưởng thay mặt lãnh đạo Cục THADS ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tập thể cán bộ, công chức Cục THADS đã đạt được trong năm 2020, đồng thời nhấn mạnh trong trong thời gian tới cán bộ, công chức, người lao động cần làm tốt hơn nữa thực hiện quy chế của cơ quan; giữ gìn môi trường đơn vị xanh, sạch, đẹp; giữ gìn và phát huy đoàn kết nội bộ…
Đỗ Hùng – Cục THADS tỉnh

Các tin đã đưa ngày: