Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Lễ ký giao ước thi đua năm 2021

08/03/2021

      “ Các cơ quan THADS tỉnh Vĩnh Phúc đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống THADS (19/7/1946-9/7/2021)” là chủ đề giao ước thi đua năm 2021 của các cơ quan THADS tỉnh Vĩnh Phúc, tại Lễ ký giao ước thi đua được diễn ra sáng nay 08/3. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Yến – Cục trưởng chủ trì hội nghị; cùng tham dự có các đồng chí Lãnh đạo Cục THADS tỉnh; Trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS cấp huyện.
     Tại buổi lễ, Hội đồng TĐKT Cục THADS tỉnh đã thông qua 10 Nội dung giao ước thực hiện các phong trào thi đua như: các cơ quan THADS tỉnh Vĩnh Phúc ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thi hành xong trên 82.5% về việc, trên 40.6% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành; ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật đối với 100% Bản án, quyết định về dân sự đúng pháp luật; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật THADS năm 2014; Luật tố tụng hành chính 2015; Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước; Nghị định 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020; thường xuyên rà soát tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật về THADS, THAHC; tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua “cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, “ cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2020-2025, “cán bộ, công chức người lao động trong các cơ quan THADS tỉnh Vĩnh Phúc thi đua thực hiện văn hóa công sở…
     Tại Hội nghị, Lãnh đạo 13 đơn vị thuộc Cục THADS tỉnh gồm Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng Chi Cục THADS các huyện đã cùng ký giao ước thi đua năm 2021.
      Việc giao ước thực hiện các phong trào thi đua nhằm phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh; phấn nâng cao chất lượng, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2021. Tăng cường sự đoàn kết giữa các tập thể, cá nhân trong các đơn vị; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua.
       Trên tinh thần đó, phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua, cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, người lao động, các Cơ quan THADS tỉnh Vĩnh phúc sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra, góp phần tích cực vào thắng lợi phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh Vĩnh Phúc.

Đỗ Hùng

Các tin đã đưa ngày: