Sign In

Cưỡng chế bàn giao tài sản cho đơn vị trúng đấu giá (13/04/2017)

Do không tự nguyện bàn giao tài sản cho đơn vị trúng đấu giá, sáng 12-4-2017, Cục Thi hành án dân sự phối hợp với lực lượng chức năng trong tỉnh tổ chức cưỡng chế thu hồi tài sản trên đất thuê của Nhà nước với Công ty TNHH Mai Mai Hoàng, ở cụm Kinh tế - Xã hội, xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương bàn giao cho đơn vị trúng đấu giá.

 

 

 

Quy định mới về mức thu phí thi hành án dân sự (11/01/2017)

Ngày 10/11/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 216/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự, thay thế Thông tư liên tịch số 144/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 22/9/2010 của Bộ Tài chính.

Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án (26/09/2016)

Ngày 01/7, Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án. Nghị định gồm 05 Chương, 37 Điều, với các nội dung chính như sau:
 

Người ghi nhiều dấu ấn trong công tác phối hợp thi hành án tại địa phương (23/06/2016)

      Ở Vĩnh Tường, nói đến người cán bộ công an xã nhiệt huyết, tận tụy trong công tác phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự tại địa phương, luôn trăn trở nặng lòng với việc đưa pháp luật nói chung, pháp luật về thi hành án dân sự nói riêng đến với người dân sâu rộng hơn, nhiều người đều biết đến anh Nguyễn Văn Dũng - Trưởng công an xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Vĩnh Phúc ban hành chỉ thị mới về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự giai đoạn 2016-2020 (26/05/2016)

          Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chiến lược cải cách tư pháp theo tinh thần Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, nâng cao hiệu quả của công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới, ngày 25/4/2016, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành Chỉ thị số 08-CT/TW về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

Sẽ có hình phạt tù chung thân không giảm án (24/07/2015)

Chiều 13/7, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo chỉnh lý Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi trên cơ sở tiếp thu ý kiến Đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 vừa qua và việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi.
Các tin đã đưa ngày: