Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc tiêu hủy vật chứng (24/01/2019)

Sáng 23/1/2019, Hội đồng tiêu huỷ vật chứng, tài sản do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì đã phối hợp với Công an tỉnh để tiến hành tiêu hủy vật chứng của 05 vụ án hình sự đã có hiệu lực pháp luật theo Quyết định số 05/QĐ-CTHADS ngày 18/1/2019 của Cục THADS tỉnh Vĩnh Phúc cùng với sự tham gia giám sát của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc tiêu hủy vật chứng trong một số vụ án hình sự (26/07/2018)

 Sáng 26/7, Hội đồng tiêu huỷ vật chứng, tài sản do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì đã phối hợp với Sở Tài chính, Công an tỉnh để tiến hành tiêu hủy vật chứng của 06 vụ án hình sự đã có hiệu lực pháp luật cùng với sự tham gia giám sát của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc triển khai thực hiện Quyết định số 692/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp (04/08/2017)

Thực hiện Quyết định số 692/QĐ-BTP ngày 19/5/2017 của Bộ Tư pháp, ngày 01/8/2017, Cục THADS tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Công văn số 1078/CTHADS-VP về việc công bố Danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Tư pháp đối với các TTHC trong lĩnh vực THADS.

HỎI ĐÁP TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT VÊ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (02/05/2017)

1. Ông Nguyễn Văn Bảo – huyện Bình Xuyên hỏi: Theo quyết định của bản án số 01/HSST ngày 12/1/2017 của TAND tỉnh tuyên buộc ông Lê Văn X phải bồi thường do thiệt hại về tính mạng sức khỏe cho tôi số tiền 50.000.000đ.  Hiện nay, ông Lê Văn X đang kháng cáo bản án trên thì tôi có được quyền yêu cầu cơ quan thi hành án thi hành khoản bồi thường trên cho tôi được không?

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (02/05/2017)

  1. Luật Thi hành án dân sự quy định đương sự bao gồm những người nào?
Trả lời:
Tại Khoản 1 Điều 3 Luật Thi hành án dân sự (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014) quy định đương sự bao gồm: Người được thi hành án; Người phải thi hành án.

Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về tăng cường công tác Thi hành án dân sự (01/05/2017)

Trong thời gian qua, công tác thi hành án dân sự đã có chuyển biến tích cực, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Công tác xây dựng thể chế, tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc ngày càng được quan tâm; kết quả công tác năm sau cao hơn năm trước, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Quốc hội, Chính phủ giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế và đảm bảo trật tự an toàn xã hội của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi hành án dân sự vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định: Số lượng việc và tiền chuyển kỳ sau còn lớn; một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm; tình trạng công chức vi phạm pháp luật, đương sự chống đối việc thi hành án vẫn còn xảy ra.

Vĩnh Phúc: thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm vượt 1,9% so với chỉ tiêu được giao năm 2017 (30/04/2017)

Xác định thi hành án dân sự là một nhiệm vụ quan trọng, liên quan trực tiếp đến hiệu lực và hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, trật tự, kỷ cương xã hội, ảnh hưởng sâu sắc đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Vì vậy, ngay từ đầu năm công tác, tại Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự  năm 2017, Cục thi hành án dân sự Vĩnh Phúc đã phổ biển, quán triệt, yêu cầu thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và toàn diện những chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác theo Nghị quyết số 111/2015/QH13, Nghị quyết số 107/2015/QH13 và những chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác THADS năm 2017 đối với toàn thể cán bộ, công chức thi hành án tại địa phương. 

NGHỊ QUYẾT VỀ LÃNH CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2017 (30/04/2017)

Thi hành án dân sự có vai trò quan trọng trong hoạt động tố tụng nói chung và quá trình giải quyết vụ án nói riêng. Đây là công đoạn cuối cùng của hoạt động tố tụng, bảo đảm cho bản án, quyết định của Tòa án được chấp hành nghiêm chỉnh, góp phần tăng cường tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và Nhà nước, qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước. 

Một số Quy định mới về mức thu phí Thi hành án dân sự (30/04/2017)

Ngày 10/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 216/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí THADS(THADS). Thông tư áp dụng đối với người nộp, tổ chức thu phí THADS và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí THADS.

Lịch sử Pháp luật hình thành Thi hành án dân sự từ 1945 đến nay (30/04/2017)

Sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công, công tác thi hành án dân sự được Chính quyền cách mạng đặc biệt quan tâm, các cơ quan Thi hành án dân sự đã từng bước khẳng định vị trí và vai trò ngày càng quan trọng trong hệ thống chính trị của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhìn lại lịch sử Quá trình phát triển pháp luật thi hành án dân sự ở nước ta từ năm 1945 có thể được khái quát qua các thời kỳ sau:
Các tin đã đưa ngày: