Sign In

Cán bộ, công chức, người lao động Chi cục THADS huyện Yên Bình đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

20/05/2016

Cán bộ, công chức, người lao động Chi cục THADS huyện Yên Bình đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
         Để học và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì trước hết mỗi chúng ta cần hiểu được cái gốc, cái cốt lõi trong đạo đức của Bác. Như vậy việc học Bác mới thiết thực, mới sâu, mới bền.

          Bác dạy :          Gốc có vững, cây mới bền 
                         Xây lầu Cách mạng trên nền nhân dân

         Trong tư tưởng của Bác, nhân dân là lực lượng đồng thời cũng là gốc của sự nghiệp Cách mạng, quyết định đến sự thành bại của Cách mạng. Do đó, mọi chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và mọi thái độ, việc làm của cán bộ, đảng viên khi tham gia thực hiện các công việc của Đảng và Nhà nước đều phải xuất phát từ nhân dân và vì nhân dân.
         Từ đạo làm người, Bác truyền cho chúng ta nguồn cảm hứng, tinh thần, khí thế để vươn tới những giá trị cao quý, vẻ vang của đạo làm cán bộ, bất kể những rào cản khó khăn, thử thách, chông gai trong cuộc sống, vì thế mỗi cán bộ đảng viên và công chức của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Bình đều ý thức sâu sắc rằng, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là niềm vinh dự, vẻ vang, là nguồn sức mạnh tinh thần vô địch giúp chúng ta luôn đứng vững trước mọi thử thách, gian nan để vươn lên phía trước. Học nhân cách luận, học về cách làm người nhân văn, nhân ái trong tư tưởng, đạo đức của Bác, chúng ta ý thức sâu sắc rằng: Một trong những giải pháp quan trọng để có thể thực hiện tốt Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của Ngành là đồng thời với việc đề cao tính nêu gương, đi đầu thực hiện của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và sự cố gắng tự thân của mỗi người, rất cần sự quan tâm, hỗ trợ, nâng đỡ của tập thể để mỗi người tự vươn lên; tập thể phải là chỗ dựa, điểm tựa cho mỗi thành viên của mình; phải có tình đồng chí, đồng nghiệp yêu thương, đoàn kết.
 

Chi cục THADS huyện Yên Bình tổ chức lễ kết nạp Đảng viên
 
       Sau khi phát động phong trào thi đua "Cán bộ tư pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Toàn thể cán bộ, công chức đều có nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng cuộc vận động, tích cực hưởng ứng và có quyết tâm lớn trong học tập, rèn luyện đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh. Sau khi cam kết, mọi cán bộ, công chức đã có ý thức trách nhiệm cao hơn, tăng cường rèn luyện đạo đức, tác phong khi thực hiện nhiệm vụ, tuân thủ kỷ luật lao động, có ý thức trách nhiệm cao hơn trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ và trong học tập rèn luyện. Đặc biệt là tinh thần, thái độ tiếp công dân có chuyển biến tích cực. ý thức giữ gìn đoàn kết nội bộ được nâng lên. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ cũng có sự chuyển biến, tiến bộ hơn trước và tích luỹ được nhiều kinh nghiệm, Sâu sát trong chỉ đạo, tổ chức kiểm tra và có nhiều giải pháp tích cực để đẩy mạnh cuộc vận động gắn với công tác xây dựng đảng và các nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, gắn với các hoạt động, các phong trào thi đua của đơn vị bằng những việc làm thiết thực, tạo sự lan tỏa trong cán bộ, công chức.
          Đơn vị đã triển khai và nhân rộng những mô hình hay, sáng tạo trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với công tác dân vận khéo trong chuyên môn nghiệp vụ, giảm tối đa các vụ việc khiếu nại, tố cáo trong công tác thi hành án dân sự, kết quả thi hành án ngày một tăng cao. Cán bộ, đảng viên tham gia vào các đợt tình nguyện hiến máu nhân đạo, quyên góp ủng hộ các loại quỹ do các ban ngành phát động và đặc biệt là quyên góp ủng hộ đồng nghiệp trong ngành mắc bệnh hiểm nghèo.
       Với các kết quả làm theo tấm gương của Bác trong giai đoạn 2012-2015 đơn vị đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Qua hàng năm thực hiện phong trào thi đua, đơn vị đã đạt kết quả toàn diện các chuyên đề Thi đua do ngành phát động hàng năm; tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng hàng năm, đơn vị đều đạt danh hiệu “Lao động tiến tiến” trở lên, nhiều năm liền đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” Bộ Tư pháp tặng Bằng khen, đặc biệt năm 2012 đơn vị được tặng danh hiệu “Cờ thi đua ngành Tư pháp”; năm 2013 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, cùng với tập thể là danh hiệu các cá nhân trong đơn vị đều đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.
 

Chi cục THADS tổ chức cưỡng chế giao đất

 
       Năm 2014 đơn vị đạt tỷ lệ 97% về việc (so với chỉ tiêu được giao vượt 3%), đạt tỷ lệ 94% (so với chỉ tiêu được giao, vượt 10%), Đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.100% cá nhân đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không có cá nhân nào vi phạm kỷ luật, 03 đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, 16/16 đồng chí đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; Hình thức khen thưởng đã được nhận: 02 đồng chí được Cục trưởng tặng Giấy khen, 01 đồng chí nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư Pháp.
        Năm 2015 đơn vị đạt đạt tỷ lệ 96% (vượt 1% so với chỉ tiêu giao cả năm là 95%), đạt tỷ lệ 92% (vượt 7% so với chỉ tiêu giao cả năm là 85%), Đơn vị đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến”, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái tặng Giấy khen, có 100% các nhân đều hoàn thành nhiệm vụ được giao không có cá nhân nào vi phạm kỷ luật, 02 đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, 16/16 đồng chí đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; Hình thức khen thưởng: 05 đồng chí được Cục trưởng tặng Giấy khen đơn vị đạt “ Tập thể lao động tiên tiến”, cá nhân 02 đồng chí đạt “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, 100% cán bộ, công chức đạt “lao động tiên tiến”.
 

Đoàn viên thanh niên trong Chi cục tham gia hội diễn văn nghệ

 
         Để đẩy mạnh việc  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mỗi cán bộ đảng viên, công chức trong Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Bình phải có một chương trình hành động cụ thể, gắn học những lời Bác dạy, với sửa chữa, tu dưỡng phẩm chất, hành động hằng ngày và thực sự là tấm gương sáng cho quần chúng noi theo.
 
                                                                                                                          Người viết: Đào Thu Hiền
                                                                                                                   Chi cục THADS huyện Yên Bình

Các tin đã đưa ngày: