Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS 9 tháng năm 2017

17/07/2017

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS 9 tháng năm 2017
Ngày 14/7/2017 , Cục thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị giao ban 9 tháng năm 2017. Tham dự hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, lãnh đạo các phòng chuyên môn và các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện, toàn thể công chức, người lao động thuộc Cục. 
 
       Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự  9 tháng  năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác Thi hành án dân sự 3 tháng cuối năm 2017, theo báo cáo, 9 tháng năm 2017 Cục thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái đã  chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm; ra quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho Chấp hành viên thuộc Cục và các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp tại các cơ quan THADS trên địa bàn; phát động các đợt thi đua chuyên đề nhằm phát huy truyền thống năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
 

đ/c Đào Duy Niên - Phó cục trưởng phụ trách nghiệp vụ phát biểu tại Hội nghị
 
      Với sự nỗ lực, vượt mọi khó khăn Cục THADS tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả tương đối, cụ thể là:
     Về việc: Tổng số việc đã thụ lý: 5.060 việc (trong đó: số cũ chuyển sang 1.293 việc; số mới thụ lý: 3.767 việc). Đã ủy thác: 47 việc. Số việc phải thi hành: 5.013 việc (tăng 345 việc tăng 10,1% so với cùng kỳ). Đã giải quyết xong 3.339 việc/3.995 việc có điều kiện thi hành (đạt 83,6%, tăng 3% so với cùng kỳ, so với chỉ tiêu được giao vượt 10,6%).
      Về tiền: Tổng số tiền đã thụ lý: 178.214.580.000đ (trong đó: số cũ chuyển sang 147.186.665.000đ; số mới thụ lý: 31.027.915.000đ). Đã ủy thác: 2.294.794.000đ. Số tiền phải thi hành: 175.919.786.000đ (tăng 27.106.926.000đ, tăng 18,2% so với cùng kỳ). Đã giải quyết xong: 23.186.598.000đ/ 95.784.931.000đ có điều kiện thi hành (đạt 24,2%, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2016 nhưng so với chỉ tiêu được giao còn thiếu 7,8%).
Trong phần thảo luận, các ý kiến phát biểu của một số Chi cục và các phòng chuyên môn thuộc Cục đã làm rõ hơn nội dung của báo cáo, nhất là nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ thi hành án về tiền đạt thấp, đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế tới mức thấp nhất các vụ việc phải tổ chức cưỡng chế thi hành án đặc biệt là không để bồi thường nhà nước trong lĩnh vực Thi hành án dân sự.
 

Toàn cảnh Hội nghị
 
       Với tinh thần quyết tâm cao nhằm khắc phục những hạn chế, khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong 3 tháng cuối năm 2017,toàn ngành Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đó là:
       - Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác tổ chức thi hành án, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án, nhất là những vụ việc có khoản tiền phải thi hành án lớn, liên quan đến tổ chức tín dụng ngân hàng, phấn đấu hoàn thành và vượt 73% về việc, 32% về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành và giảm 9,5% số việc, 7% số tiền có điều kiện thi hành chuyển sang năm 2018 do Tổng cục Thi hành án dân sự giao.
       - Tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên, Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp, Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp không uống rượu, bia trong ngày làm việc, Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.
     - Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi tiến độ giải quyết án của các Chi cục, kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, biện pháp giải quyết để thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, trong đó tập trung vào những việc có giá trị lớn, án tín dụng ngân hàng.
     - Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, quản lý chặt chẽ thời giờ làm việc, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, ý thức trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp cho cán bộ , công chức; kiên quyết xử lý nghiêm các Chấp hành viên chậm tổ chức thi hành án, làm việc thiếu trách nhiệm,  gây ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành chỉ tiêu chung của toàn Ngành.
     - Tranh thủ kịp thời sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự; phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các cơ quan có liên quan đến công tác thi hành án, thực hiện nghiêm túc qui chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự giữa cơ quan Thi hành án dân sự, Toà án, Viện Kiểm sát, Công an.
    - Tăng cường công tác phối hợp với các các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong việc động viên thuyết phục người phải thi hành án và thân nhân của họ tự nguyện thi hành.
    - Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính trong thi hành án dân sự. Chú trọng, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, báo cáo, thống kê, công tác thi đua, khen thưởng.
 

đ/c Hoàng Minh Thớ - Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Lục Yên tham luận tại Hội nghị
 
     Trong không khí các cơ quan thi hành án dân sự trong cả nước đang ra sức thi đua, tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm Ngày Truyền thống thi hành án dân sự, đồng chí Nguyễn Huy Hải – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái đã đọc diễn văn kỉ niệm 71 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2017), ôn lại từng giai đoạn lịch sử hình thành và phát triển của ngành Thi hành án dân sự từ năm 1946 đến nay. Với quãng thời gian 71 năm hình thành và phát triển, Ngành Thi hành án dân sự nói chung, các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái nói riêng đã trải qua những thăng trầm trong lịch sử, dần trưởng thành và phát triển cùng công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái nguyện tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy truyền thống các thế hệ đi trước để xây dựng Ngành ngày một phát triển, đáp ứng được yêu cầu trong xu thế hội nhập và phát triển, xứng tầm với nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương.
                                                                                                       Tin bài: VHL – Văn Phòng Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: