Sign In

Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021

14/12/2020

Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021
        Chiều ngày 10/12/2020, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021. Thành phần tham dự Hội nghị đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh,  các đồng chí Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Lãnh đạo Chi cục, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án, Kế toán trưởng thuộc Văn phòng Cục.
        Báo cáo tổng kết công tác THADS, hành chính năm 2020 do Phó Cục trưởng Đào Duy Niên trình bày tại Hội nghị cho thấy: Năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát, lây lan và diễn biến phức tạp, biên chế cắt giảm theo chủ trương chung, nhưng Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Yên Bái, các Chi cục THADS cấp huyện đã bám sát vào sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các cơ quan THADS tỉnh Yên Bái đã đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm để đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, THAHC năm 2020.

                                               
                                                                         Toàn cảnh Hội nghị

       Tổng số việc phải thi hành là 6.033 việc; số có điều kiện thi hành là 5.423 việc, chiếm 91,7% trong tổng số phải thi hành; Trong đó đã thi hành xong là 4.888 việc; đạt tỉ lệ 90,13% (giảm 0,6%) so với cùng kỳ năm 2019, vượt 9,13% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao. Tổng số phải thi hành là 261.155.997 nghìn đồng, số tiền có điều kiện thi hành là 65.079.427 nghìn đồng, chiếm 24,9% trong tổng số phải thi hành; trong đó đã thi hành xong là 30.737.097 nghìn đồng; đạt tỉ lệ 47,23 % (tăng 10,2%) so với cùng kỳ năm 2019, vượt 8,23% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao. 
       Về kết quả thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng tổng số việc phải thi hành loại này là 28 việc với số tiền164.414.552.000đ. Kết quả đã thi hành được 07 việc tăng 03 việc (75%) so với cùng kỳ năm 2019; thu được số tiền là 5.815.982.000đ tăng 3.165.850.000đ về tiền (119%) so với cùng kỳ năm 2019; đạt tỷ lệ 35% về việc và 32% về tiền. Đã ban hành Quyết định kiểm tra công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2020 đối với 07 Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện gồm: Kiểm tra toàn diện đối với 03 đơn vị. Kiểm tra chuyên đề đối với 03 đơn vị.
Năm 2020 tổ chức bộ máy các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh tiếp tục được củng cố, kiện toàn, kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện tốt; công tác hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ được thực hiện nghiêm túc hiệu quả; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành có nhiều đổi mới, quyết liệt, hiệu quả.    
                                    

 
         Bên cạnh những mặt đạt được , báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới, như: mặc dù toàn tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, song còn 01 đơn vị việc chỉ đạo và tổ chức thi hành vụ việc liên quan đến xử lý tài sản kê biên, tín dụng ngân hàng còn chậm và chưa thực sự quyết liệt; tác nghiệp của một số Chấp hành viên có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, liên tục, chính xác, kịp thời.Việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc, kỷ cương hành chính ở một số ít đơn vị chưa nghiêm.   
                                                 
                                                                Đại biểu phát biểu tại Hội nghị

       Phát biểu, thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đều đồng tình với kết quả công tác năm 2020, phương hướng và nhiệm vụ năm 2021, đồng thời những khó khăn, vướng mắc hiện nay, nhất là khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, án có giá trị lớn, cần phải có những giải pháp đột phá và quyết liệt trong năm 2021.
                                                             
                        Đ/c Nguyễn Huy Hải - Cục trưởng trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

        Cũng tại Hội nghị Lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, Giấy khen của Cục trưởng Cục THADS tỉnh cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong năm 2020.  

                                                          
                                                                Đại diện các cá nhân có thành tích xuất sắc

        Phát biểu kết luận Hội nghị, Cục trưởng Nguyễn Huy Hải chỉ đạo các đơn vụ thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: Chủ động xây dựng Kế hoạch công tác năm 2021 theo các nhóm nhiệm vụ được xác định trong Chương trình công tác trong lĩnh vực THADS, theo dõi THAHC năm 2021, Kế hoạch công tác năm 2021 của Cục THADS tỉnh; lãnh đạo Cục cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đi sâu chỉ đạo những vụ việc trọng điểm, án có giá trị lớn, án tín dụng ngân hàng, án khó thi hành; thường xuyên nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, địa bàn phụ trách, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như việc phối hợp công tác với các cơ quan, đơn vị; Lãnh đạo các đơn vị  chỉ đạo Chấp hành viên thực hiện chính xác việc phân loại án; tập trung giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt trong thời gian từ nay đến trước Tết Nguyên đán, sâu sát hơn nữa trong việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát, quản lý, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Chấp hành viên, công chức tại đơn vị, đặc biệt là việc thực hiện kế hoạch, phương án giải quyết của Chấp hành viên đảm bảo đúng pháp luật, đẩy nhanh tiến độ giải quyết việc thi hành án đặc biệt là án có giá trị lớn, án tín dụng, ngân hàng. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo của các đồng chí Chi cục trưởng, chỉ đạo sát sao hơn nữa các mặt công tác tổ chức thi hành án, công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, kế toán nghiệp vụ và kho, quỹ; kịp thời báo cáo Cục những vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền xử lý để được chỉ đạo giải quyết kịp thời; tiến hành kiểm tra tập trung vào mảng việc, lĩnh vực còn xảy ra nhiều vi phạm, để phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo và những đồng chí Chấp hành viên đã được kiểm tra nhưng không có sự thay đổi tích cực, kết hợp kiểm tra theo kế hoạch với kiểm tra đột xuất, trong đó, tăng cường kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề những cá nhân có nhiều vi phạm, thực hiện không nghiêm hoặc không đúng kết luận kiểm tra.
 

đ/c Nguyễn Huy Hải - Cục trưởng phát biểu kết luận Hội nghị
         Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ công chức, người lao động; quan tâm làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức; tăng cường kỷ luật đạo đức công vụ; tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện có hiệu quả các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng; quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ công chức, người lao động trong cơ quan, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ công tác năm 2021 và những năm tiếp theo.
                                                                                                                                      Văn phòng Cục THADS tỉnh.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: