Sign In

Hội nghị tập huấn phối hợp giữa Cục THADS tỉnh Yên Bái và Bưu điện tỉnh Yên Bái

05/09/2019

Hội nghị tập huấn phối hợp giữa Cục THADS tỉnh Yên Bái và Bưu điện tỉnh Yên Bái
      Ngày 27 tháng 8 năm 2019, Cục THADS tỉnh Yên Bái phối hợp với Bưu điện tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tập huấn quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ bưu chính khác của cơ quan Thi hành án dân sự.
       Về phía Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái, tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đào Duy Niên – Phó Cục trưởng; Báo cao viên trình bày các chuyên đề tập huấn có đồng chí Đỗ Tuấn Hải – Trưởng phòng Nghiệp vụ và TCTHA, đồng chí Lý Thị Hồng Chiều – Phó Chánh văn phòng Cục THADS tỉnh Yên Bái; Về phía Bưu điện tỉnh Yên Bái tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Loan – Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh cùng tập thể cán bộ làm công tác bưu chính thuộc Bưu điện tỉnh.
 

Quang cảnh buổi tập huấn
 
       Đồng chí Đào Duy Niên – Phó cục trưởng Cục THADS phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ bưu chính khác của cơ quan Thi hành án dân sự. Tại Hội nghị này, đồng chí Báo cáo viên tập huấn cho các đồng chí làm công tác bưu chính mà trong đó tập trung vào ba thủ tục đó là: Thủ tục xác nhận kết quả thi hành án; thủ tục quyết định thi hành án theo yêu cầu; thủ tục thanh toán tiền thi hành án theo quy định tại khoản 2 Điều 49 Nghị định 62/2015/NĐ-CP và điểm c khoản 2 Điều 17 Thông tư số 01/2016/TT-BTP của Bộ Tư pháp.
Đồng chí Nguyễn Thị Loan – Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh đã thay mặt tập thể lãnh đạo Bưu điện phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đào Duy Niên, nhất trí cao việc phối hợp chặt chẽ giữa Bưu điện tỉnh với Cục THADS để nâng cao công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thi hành án dân sự, cho người dân và các cơ quan tổ chức có liên quan đến hoạt động thi hành án dân sự.  
       Đồng chí Lý Thị Hồng Chiều – Phó chánh văn phòng Cục THADS trình bày trước Hội nghị chuyên đề 1: “Quy trình, thủ tục, chi tiết thành phần hồ sơ tiếp nhận của dịch vụ quyết định thi hành án theo đơn”; đồng chí Đỗ Tuấn Hải – Trưởng phòng Nghiệp vụ & TCTHA trình bày chuyên đề 2 “Quy trình, thủ tục, chi tiết thành phần hồ sơ xác nhận kết quả thi hành án”, chuyên đề 3 “Quy trình, thủ tục, chi tiết thành phần hồ sơ thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án”.
       Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Hội nghị tập huấn quy trình nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính giữa hai cơ quan Cục Thi hành án và Bưu điện tỉnh Yên Bái đã đã thành công tốt đẹp. Báo cáo viên của Hội nghị đã trao đổi, thảo luận, thống nhất cách thức thực hiện và giải đáp các khó khăn vướng mắc liên quan đến nội dung tập huấn. Qua Hội nghị này, Lãnh đạo Cục THADS đề nghị các đồng chí Lãnh đạo phụ trách nghiệp vụ của Cục THADS và Lãnh đạo Bưu điện phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác tuyên truyền và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của mỗi bên đảm bảo như thoả thuận hợp tác đã ký kết và theo đúng quy trình hướng dẫn,  nhằm đảm bảo các yêu cầu:
      -  Việc tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân được thực hiện tại các điểm phục vụ bưu chính theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.
     -  Kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính phải được chuyển trả kịp thời cho tổ chức, cá nhân.
      - Không quy định thêm thủ tục, yêu cầu, điều kiện, thành phần hồ sơ trái pháp luật; không thu phí, lệ phí ngoài mức quy định của pháp luật.
       Thực hiện tốt quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính sẽ tạo điều kiện cho người dân, cơ quan, tổ chức xã hội liên quan đến thi hành án dân sự đồng thời khẳng định vị trí, vai trò và quan hệ hợp tác của hai cơ quan. Kết quả đó góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thi hành án dân sự, từ đó góp phần giữ gìn trật tư an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
 
 
                                                                                                                              Tin bài: Văn phòng Cục THADS

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: