Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH YÊN BÁI TỔ CHỨC GẶP MẶT KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THADS 19/7/1946-19/7/2019

24/07/2019

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH YÊN BÁI TỔ CHỨC GẶP MẶT KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THADS 19/7/1946-19/7/2019
         Trong không khí tưng bừng, phấn khởi cùng cả nước lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/71929 – 28/7/2019), tiến tới kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
       Ngày 19 tháng 7 năm 2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt công chức, người lao động nhân kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự 19/7/1946-19/7/2019. Tham dự buổi họp mặt có các cán bộ, công chức, người lao động; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự.

Quang cảnh buổi lễ gặp mặt
     Thay mặt Lãnh đạo Cục, đồng chí Nguyễn Huy Hải - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ôn lại truyền thống lịch sử của hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái hơn 70 năm qua.
      Thực hiện Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014), Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái được chia tách, thành lập, hoạt động hoàn toàn độc lập. Đây là giai đoạn lịch sử, đánh dấu một bước tiến quan trọng của hệ thống cơ quan Thi hành án tỉnh Yên Bái. Qua 11 năm, bộ máy các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái đã được kiện toàn đầy đủ; công tác tổ chức, cán bộ cũng có những thay đổi cơ bản trong giai đoạn này, đã làm tốt công tác tuyển dụng, bố trí nhân sự, kiện toàn bộ máy từ Cục đến các Chi cục; đã có những định hướng mang tính chiến lược trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, khen thưởng, ... cán bộ, công chức trong Hệ thống; đã quan tâm đến việc bổ nhiệm các chức danh tư pháp, quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; các cơ quan thi hành án dân sự đều có trụ sở làm việc; trang thiết bị, phương tiện làm việc từng bước được đầu tư và hiện đại hóa, kinh phí hoạt động được tăng lên; các chức danh tư pháp được bổ sung và tăng về số lượng (Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án); các chế độ cho công chức được quan tâm (phụ cấp công vụ, thâm niên nghề, phụ cấp của các chức danh tư pháp, trang phục Ngành) là nguồn động lực giúp các cán bộ trong Ngành yên tâm công tác, gắn bó với nghề. Sự phát triển của Ngành kể từ năm 1993 đến nay có thể nhận diện qua một vài con số sau: Về bộ máy tổ chức: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái có 04 phòng chuyên môn thuộc Cục; 09 Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc. với tổng số 113 công chức, 40 hợp đồng 68. Công tác cán bộ được kiện toàn đầy đủ, đảm bảo các chức danh lãnh đạo, không có đơn vị nào không có Thủ trưởng đơn vị. Số lượng cán bộ giữ chức danh tư pháp được bổ sung, toàn tỉnh hiện có 50 Chấp hành viên (01 cao cấp, 13 trung cấp. 36 sơ cấp), 12 Thẩm tra viên (01 Thẩm tra viên chính, 11 Thẩm tra viên) và 20 Thư ký.
 

Đồng chí: Nguyễn Huy Hải - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự
      Mặc dù cũng còn rất nhiều khó khăn, vất vả nhưng để đáp lại sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái đã không ngừng phấn đấu, vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong những năm qua: Toàn Hệ thống  đã đưa ra thi hành 56.195 việc tương ứng với số tiền trên 674 tỷ, 327 triệu đồng, đã thi hành được: 51.203 việc với số tiền trên 301 tỷ, 083 triệu đồng trong tổng số việc, tiền có điều kiện thi hành (đạt 92,6% về việc, 45,82% về tiền). Hàng năm, đều đạt và vượt các chỉ tiêu được Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giao.
      Ghi nhận những thành tích đạt được và để kịp thời động viên, khích lệ những đóng góp của các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái và các cán bộ, công chức, người lao động trong Ngành, Đảng, Nhà nước, Bộ Tư pháp, UBND tỉnh Yên Bái đã tặng nhiều phần thưởng cao quý: Cục THADS được 10 năm đạt Tập thể lao động xuất sắc; 03 năm được tặng Cờ thi đua Ngành Tư pháp; 01 năm được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh; 01 năm được tặng Cờ thi đua Chính phủ. Về hình thức khen thưởng: 01 năm được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 10 năm được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 7 năm được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Nhiều Chi cục Thi hành án dân sự đạt các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao như: Tập thể lao động xuất sắc, Cờ thi đua Ngành Tư pháp, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bằng khen của UBND tỉnh Yên Bái và nhiều cán bộ, công chức trong Ngành được tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cao như: Chiến sỹ thi đua ngành, chiến sỹ thi đua toàn quốc, Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, Huân chương lao động hạng Ba.
 

Tập thể lãnh đạo Cục và các Chi cục Thi hành án dân sư 
       Có được những thành tựu đó, bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của tập thể Lãnh đạo Cục, các cán bộ, công chức, người lao động trong Hệ thống thì sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành đã góp phần không nhỏ vào thành tích của Ngành trong nhiều năm qua, đặc biệt là những năm gần đây: Tỉnh ủy đã ban hành Công văn chỉ đạo phối hợp trong công tác thi hành án dân sự, Ủy Ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, Công văn chỉ đạo phối hợp trong công tác thi hành án dân sự; cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thi hành án, hỗ trợ trong việc giải phóng mặt bằng, cấp đất cho cơ quan thi hành án dân sự xây dựng kho vật chứng, hỗ trợ kính phí, thành lập Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự các cấp; tăng cường giám sát hoạt động thi hành án dân sự, ....; các cơ quan, ban, ngành luôn giúpđỡ, phối hợp tổ chức thi hành án, nhất là khi áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án.
       Tuy đã đạt được những thành tựu nhất định, Ngành Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái cũng còn nhiều hạn chế cần phải khắc phục. Vì vậy, trên cơ sở nhận thức sâu sắc yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, khi đất nước ta đang thực hiện mục tiêu ”đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, tỉnh Yên Bái đang xây dựng, phát triển, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Vì vậy, các cán bộ, công chức, người lao động trong Ngành quyết tâm không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp; tiếp tục rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực thực tiễn; kế tục xứng đáng sự nghiệp vẻ vang của các thế hệ đi trước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của Nhân dân.

Đ/c Nguyễn Huy Hải - Cục trưởng trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân
       Cũng nhân tại buổi họp mặt, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã công bố và trao Quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm năm 2019.
                                                                                                              Tin bài, ảnh: Tuyết Hoa – VP Cục THADS
 
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: