Ủy ban Tư pháp của Quốc hội thảo luận, cho ý kiến thẩm tra về báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án 10 tháng năm 2019

06/09/2019
Trong các ngày 3, 4 tháng 9 tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã thảo luận cho ý kiến thẩm tra về báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật; báo cáo công tác thi hành án dân sự; báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao 10 tháng năm 2019.   


Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận về các báo cáo. Đối với báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án 10 tháng năm 2019, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã giải trình các vấn đề đại biểu quan tâm và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đánh giá, góp ý đặc biệt là những tồn tại, hạn chế được đại biểu chỉ ra để có hướng giải quyết, khắc phục kịp thời những nội dung liên quan đến công tác thi hành án dân sự. Đại diện Bộ Tư pháp,Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cũng kiến nghị với Ủy ban Tư pháp những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân tác động đến kết quả công tác thi hành án dân sự 10 tháng năm 2019 để Ủy ban Tư pháp chỉ đạo giải quyết hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền giải quyết.