Sign In

Chi bộ Cục THADS tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thi hành án dân sự, giảm số lượng việc có điều kiện tồn chuyển kỳ sau”

04/06/2022

Ngày 04/6/2022, Chi bộ Cục THADS tổ chức sinh hoạt chuyên đềGiải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thi hành án dân sự, giảm số lượng việc có điều kiện tồn chuyển kỳ sau.
Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Dương Văn Thanh, đảng viên đã trình bày nội dung báo cáo đề dẫn, đồng chí Trần Minh Trọng - Phó Bí thư Chi bộ đã gợi mở những vấn đề trọng tâm cần trao đổi, thảo luận. Các đảng viên trong Chi bộ đã sôi nổi, tích cực trình bày quan điểm của mình về thực trạng công tác thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn hiện nay, đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, giảm số lượng việc có điều kiện tồn chuyển kỳ sau. Trong đó một số nội dung được các Đảng viên thảo luận sôi nổi là: Làm tốt công tác rà soát, xác minh, phân loại án; làm tốt công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ; kết hợp tốt hoà giải, giáo dục, thuyết phục và tuyên truyền pháp luật về thi hành án dân sự; Thực hiện tốt việc giao ban Chấp hành viên tại các đơn vị, nâng cao hơn nữa vai trò của Chấp hành viên, lãnh đạo Cục THADS phụ trách Chi cục; Chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự các cấp; Tăng cường phối hợp công tác với cơ quan liên quan; Chú trọng công tác khen thưởng; Nâng cao hiệu quả của công tác tiếp dân; Lãnh đạo đơn vị các cấp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công việc của công chức, người lao động trong đơn vị; Tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh nghề nghiệp cho đội ngũ công chức thi hành án; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ,thực hiện triệt để việc sử dụng văn bản điện tử liên quan đến việc thi hành án…
Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên trong chi bộ đã đưa ra nhiều giải pháp thiết thực, hi vọng sẽ giúp nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, góp phần giảm số lượng việc có điều kiện tồn chuyển kỳ sau để công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh ngày càng hiệu quả, đạt mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành giao./.
Nguyễn Thị Hiên- Chi bộ Cục THADS tỉnh Bắc Giang

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: