Sign In

Thông báo tuyển dụng công chức trong hệ thống Thi hành án dân sự năm 2024

07/03/2024

Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Bắc Giang thông báo tuyển dụng công chức trong Hệ thống THADS năm 2024, cụ thể như sau:
1. Vị trí, chỉ tiêu, hình thức tuyển dụng
- Tại Tổng cục THADS – Bộ Tư pháp: Tuyển dụng cho 06 đơn vị thuộc Tổng cục THADS.
- Tại các cơ quan THADS: Tuyển dụng cho các cơ quan THADS thuộc 43 Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Trong đó, Cục THADS tỉnh Bắc Giang tuyển dụng 05 vị trí, gồm: 03 công chức vị trí Tổ chức thi hành án, 02 công chức vị trí Kế toán viên.
(Điều kiện và vị trí tuyển dụng cụ thể tại Thông báo số 62/TB-TCTHADS ngày 6/3/2024 của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thi hành án dân sự và Trang thông tin điện tử Cục THADS tỉnh Bắc Giang).
2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
3. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
- Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 7/3/2024 đến hết ngày 5/4/2024.
- Địa điểm tiếp nhận: Trụ sở Cục THADS tỉnh Bắc Giang đối với trường hợp đăng ký tuyển dụng vào các vị trí tại Cục THADS tỉnh Bắc Giang (Thôn An Phong, xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) hoặc trụ sở Tổng cục THADS (60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội).
Tại tỉnh Bắc Giang, mọi chi tiết liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thủy Bình - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục THADS tỉnh Bắc Giang, số điện thoại: 0986.383.393./.
(Thông tin chi tiết và các tài liệu tham khảo tại tệp đính kèm)

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: