Sign In

Kinh nghiệm rút ra sau Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

24/10/2023

Kinh nghiệm rút ra sau Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định  của pháp luật về thi hành án dân sự” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được tổ chức từ ngày 01/9/2023 đến hết ngày 30/9/2023 có 57.342 người đăng ký tham gia dự thi, đã tham gia 282.063 lượt thi; trong đó có 52.812 lượt thi trả lời đúng 19/19 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức pháp luật về thi hành án dân sự.
Đa số các cơ quan, đơn vị có 100% công chức, viên chức, người lao động tham gia dự thi. Một số địa phương, đơn vị có số lượt dự thi cao và kết quả dự thi tốt, như: Cục THADS tỉnh, huyện Việt Yên, thành phố Bắc Giang, Công an tỉnh, VKSND tỉnh, Khối trường học…
Cuộc thi được phát động, tổ chức triển khai nghiêm túc, bài bản, đảm bảo đúng tiến độ theo chỉ đạo. Công tác thông tin, tuyên truyền về Cuộc thi đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện kịp thời và rộng khắp, vận động, khuyến khích được đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia dự thi.
Kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:
Một là, việc tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, trắc nghiệm trực tuyến là hoàn toàn phù hợp với tình hình hiện nay và trong xu thế đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần tác động tích cực để hướng tới chuyển đổi số thành công.
Hai là, công tác thông tin, tuyên truyền phải kịp thời, liên tục, sâu rộng, xuyên suốt Cuộc thi để thu hút sự quan tâm, chú ý của đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động và các tầng lớp Nhân dân. Tăng cường thời lượng tuyên truyền về Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương; đặc biệt là thông tin cho Nhân dân thông qua các ứng dụng của mạng xã hội và hệ thống truyền thanh cơ sở để huy động người dân tham gia.
Ba là, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai tổ chức Cuộc thi; giao cụ thể chỉ tiêu về số lượng, chất lượng tham gia; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai ở các đơn vị trực thuộc, nhất là từ địa phương, cơ sở.
Bốn là, có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời những người có tâm huyết, bài thi đạt kết quả cao, góp phần tạo nên thành công của Cuộc thi.
 Năm là, các cơ quan, đơn vị cần có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác triển khai, đặc biệt trong công tác thông tin, tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức Cuộc thi.
Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời của Ban Tổ chức Cuộc thi, lãnh đạo các đơn vị, địa phương, Cuộc thi đã đạt được mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật về thi hành án dân sự, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền pháp luật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật./.
Nguyễn Thị Hiên - Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: