Sign In

Bắc Giang: Sơ kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2021

14/07/2021

Bắc Giang: Sơ kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2021
Chiều ngày 14/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn chủ trì hội nghị sơ kết hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự (THADS) 6 tháng đầu năm 2021. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan.
Theo báo cáo tại hội nghị, tính đến ngày 30/6, các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thi hành, giải quyết hơn 10,1 nghìn việc tương đương trên 1,3 nghìn tỷ đồng, trong đó hơn 3,2 nghìn việc cũ chuyển sang tương đương hơn 788 tỷ đồng; thụ lý mới gần 7 nghìn việc tương đương hơn 553 tỷ đồng, giảm 363 việc (gần 70 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2020. Bên cạnh đó, đã thi hành được 64 việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, thu về số tiền hơn 53 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 27% về việc và  17,84% về tiền (giảm 42 việc = 41,2%, giảm hơn 16,2 tỷ đồng = 23,3% so với cùng kỳ năm 2020). Các cơ quan THADS đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 306 trường hợp, giảm 25 trường hợp so với cùng kỳ năm 2020, trong đó có 175 cuộc cưỡng chế có huy động lực lượng liên ngành, 218 việc cưỡng chế thành công, 6 việc cưỡng chế chưa thành công và 44 việc chưa tổ chức cưỡng chế.
Ban Chỉ đạo THADS tỉnh xác định 6 tháng cuối năm tập trung một số nhiệm vụ chính như: Tích cực phối hợp với cơ quan THADS tỉnh trong việc đề xuất biện pháp giải quyết những vướng mắc, khó khăn; xem xét, giải quyết các vấn đề có liên quan đến chỉ đạo việc tổ chức phối hợp trong THADS, tổ chức cưỡng chế những vụ án trọng điểm, những vụ việc khó khăn, phức tạp; tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra đối với các địa bàn được phân công phụ trách. Cơ quan THADS chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo THADS cùng cấp trong việc chỉ đạo công tác THADS; tổ chức thực hiện có hiệu quả đợt THADS cao điểm, nâng cao tỷ lệ thi hành án, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến công tác THADS; triển khai đầy đủ, kịp thời có hiệu quả các văn bản pháp luật liên quan đến công tác THADS.
Tại hội nghị, các ý kiến nêu những khó khăn trong hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh như: Một số thành viên Ban Chỉ đạo chưa tích cực trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; công tác phối hợp có lúc, có việc chưa chặt chẽ, công tác tham mưu của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đối với một số vụ việc phức tạp hiệu quả chưa cao. Công tác THADS gặp phải khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc kê biên một phần thửa đất của người phải thi hành án.
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn đề nghị Ban Chỉ đạo THADS tỉnh xây dựng kế hoạch cao điểm thực hiện thi hành án để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của năm. Kế hoạch cần xây dựng rõ ràng, bài bản, nêu rõ phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Ban Chỉ đạo làm việc với các ngành giải quyết những vụ việc phức tạp, cụ thể. Bên cạnh đó, kiện toàn, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS các cấp./.
Sưu tầm


Theo bacgiang.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: