Sign In

Bắc Giang đẩy mạnh công tác quy hoạch tạo nguồn bổ nhiệm cán bộ

17/04/2023

Quy hoạch tạo nguồn cán bộ là một nhiệm vụ quan trọng của công tác cán bộ, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh để tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác quy hoạch, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ, trong những năm qua tập thể lãnh đạo Cục THADS tỉnh Bắc Giang luôn chú trọng chỉ đạo thực hiện tốt các công tác này, trong đó xác định rõ một số mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể sau đây:
Thứ nhất,thực hiện tốt việc đánh giá công chức và đánh giá nhân sự trước khi giới thiệu nhân sự vào quy hoạch, đề nghị bổ nhiệm nhằm đảm đảm chất lượng của nhân sự được giới thiệu.
Đánh giá cán bộ có vai trò quan trọng, được xem là khâu mở đầu mang tính quyết định trong công tác cán bộ. Đánh giá đúng sẽ là cơ sở tốt cho việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, thực hiện chính sách cán bộ được chính xác, phù hợp, giúp phát huy được điểm mạnh, khắc phục điểm yếu của người cán bộ. Điều này sẽ tốt cho hoạt động của cả bộ máy tổ chức, trong đó mỗi mắt xích đều phát huy tối đa năng lực của mình nhằm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, đánh giá đúng còn tạo ra cơ chế kích thích sự phấn đấu tiến bộ của cán bộ, tăng cường đoàn kết nội bộ. Ngược lại, đánh giá sai sẽ dẫn đến hàng loạt các khâu khác của công tác cán bộ thiếu chính xác, gây nên những hệ lụy tiêu cực đối với đơn vị, tập thể; bản thân người cán bộ được đánh giá không đúng thực chất có thể hoặc sinh ra chủ quan, tự cao, tự đại hoặc trái lại trở nên tự ti, nhụt chí phấn đấu, làm cho tổ chức mất đi những cán bộ tốt.Nhận thức rõ vai trò của đánh giá cán bộ trong công tác cán bộ, thời gian qua, tập thể lãnh đạo Cục THADS tỉnh Bắc Giang luôn chú trọng chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định, đổi mới trong phương pháp đánh giá công chức hàng năm cũng như đánh giá nhân sự khi giới thiệu quy hoạch, bổ nhiệm bảo đảm thực chất, cụ thể:
- Đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều. Đánh giá xuyên suốt, liên tục nhằm nhìn nhận cả chặng đường rèn luyện, phấn đấu, cống hiến của cán bộ từ khi giữ cương vị thấp đến cao để thấy được sự phát triển, cống hiến của cán bộ. Đánh giá đa chiều nhằm có cái nhìn tổng hợp, toàn diện về cán bộ, thông qua việc kết hợp đánh giá từ trong nội bộ và từ bên ngoài, đánh giá từ trên xuống và từ dưới lên, trong đó cần coi trọng ý kiến đánh giá, giám sát của công chức trong đơn vị và cơ quan phối hợp. Đẩy mạnh dân chủ hóa công tác đánh giá cán bộ, làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền của mỗi cá nhân, tổ chức; đồng thời, lưu giữ, bổ sung vào hồ sơ cán bộ, làm căn cứ triển khai những khâu tiếp theo trong công tác cán bộ. Khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám nói, dám phê bình, đánh giá cấp trên và tổ chức; tránh tình trạng né tránh, ngại va chạm, ngại góp ý.
- Đánh giá cán bộ phải đảm bảo nguyên tắc khách quan, toàn diện, xem xét toàn diện, lấy kết quả công tác, hiệu quả công việc làm thước đo, không được phiến diện, hời hợt, chủ quan, cảm tính, và nhất thiết không được định kiến. Xem xét con người cần phân biệt hiện tượng với bản chất, phải nhìn từ nhiều phía, từ nhiều sự việc cụ thể để phân tích tìm ra đâu là mặt bản chất của người cán bộ, không chỉ dừng lại ở những hiện tượng cụ thể, riêng rẽ, nhất thời. Việc đánh giá cán bộ một cách toàn diện, phân tích cụ thể tìm ra điểm mạnh, điểm yếu để sử dụng đúng mặt mạnh, hạn chế mặt yếu của cán bộ, nắm rõ lý lịch cán bộ, tìm hiểu quá trình lịch sử, nhưng không định kiến với quá khứ, mà coi trọng đánh giá hiệu quả công việc hiện tại của cán bộ, cũng như triển vọng phát triển trong tương lai.
- Đánh giá thông qua so sánh với các chức danh tương đương để tìm ra, lựa chọn được những nhân tố nổi trội trong số các cán bộ có chức vụ, chức danh tương đương nhau để xem xét, lựa chọn bổ nhiệm đối với người ưu tú nhất.
Thứ hai,làm tốt công tác quy hoạch cán bộ nhằm tạo sự chủ động, khắc phục tình trạng thiếu hụt trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ.
Công tác cán bộ bao gồm nhiều khâu, từ tuyển chọn, nhận xét, đánh giá cán bộ đến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ. Mỗi khâu có vai trò quan trọng khác nhau, trong đó, công tác quy hoạch cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng, với mục tiêu: tạo sự chủ động, có tầm nhìn chiến lược trong công tác cán bộ; khắc phục tình trạng hẫng hụt trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định chính trị; chuẩn bị từ xa và tạo nguồn cán bộ dồi dào làm căn cứ để đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảm nhận các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ, có trình độ và năng lực, nhất là năng lực chuyên môn và thực tiễn tốt, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu củaNgành.
Để làm tốt công tác quy hoạch, tập thể lãnh đạo Cục THADS tỉnh Bắc Giang luôn quán triệt, thực hiện các yêu cầu sau trong công tác quy hoạch cán bộ, cụ thể:
- Công tác quy hoạch cán bộ cần phải bảo đảm tính “mở” và “động”, mở rộng dân chủ và công khai, không khép kín. Trên cơ sở kết quả đánh giá cán bộ hàng năm cũng như căn cứ nhu cầu nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Cục THADS tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện rà soát, đánh giá nguồn nhân sự quy hoạch theo cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện để chuẩn bị nguồn nhân sự trước khi tiến hành công tác quy hoạch cán bộ. Đồng thời rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch nhân sự không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới từ nguồn nhân sự tại chỗ hoặc từ nơi khác đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có triển vọng phát triển.
- Quy hoạch cần gắn kết với đánh giá cán bộ và phải xác định đây là tiêu chí quan trọng đặc biệt. Nhân sự đưa vào quy hoạch phải bảo đảm về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; có năng lực thực tiễn thể hiện qua kết quả công tác; chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao; khả năng đoàn kết, tập hợp, quy tụ cán bộ; năng lực điều hành, tổ chức thực hiện; khả năng dự báo tình hình, xử lý những tình huống phức tạp phát sinh trong ngành, lĩnh vực, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác. Đồng thời, phải thể hiện được uy tín thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm và kết quả đánh giá cán bộ hằng năm.
- Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và thực tế đội ngũ cán bộ; phải gắn với các khâu khác trong công tác cán bộ, bảo đảm sự liên thông quy hoạch của cả đội ngũ cán bộ trong cả hệ thống. Quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển nhằm bảo đảm quy hoạch có điều kiện cần và đủ để được thực hiện.
- Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng số cán bộ đó theo quy hoạch.
- Để quy hoạch cán bộ sát thực tiễn, có tính khả thi, tránh chết nguồn khi thực hiện kiện toàn thìkhi thực hiện quy hoạch phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng thời kỳ, từng đơn vị để xác định tiêu chuẩn, cơ cấu đội ngũ cán bộ trong quy hoạch; nắm chắc đội ngũ cán bộ hiện có, dự báo được nhu cầu cán bộ trước mắt và lâu dài.
Với những yêu cầu đạt ra nêu trên, trong năm 2022, các cơ quan THADS tỉnh Bắc Giang đã thực hiện xong quy trình xây dựng quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý giai đoạn 2026-2031 và rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý giai đoạn 2021-2026 đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, phù hợp về cơ cấu, có tính kế thừa và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Ngành những năm tiếp theo. Đến năm 2023, các cơ quan THADS tỉnh Bắc Giang đã được phê duyệt quy hoạch, cũng như phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch đối với tất cả các chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp Chi cục, Phòng chuyên môn đến lãnh đạo Cục THADS giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031, đảm bảo nguồn nhân sự chất lượng, đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ của ngành.
Thứ ba, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; gắnliền công tác đào tạo, bồi dưỡng với công tác quy hoạch cán bộ nhằm đảm bảo nguồn nhân sự đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn khi xem xét bổ nhiệm công chức lãnh đạo.
Nhận thức rõ vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và đảm bảo nguồn nhân sự đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn khi xem xét bổ nhiệm công chức lãnh đạo, trong những năm qua, tập thể lãnh đạo Cục THADS tỉnh Bắc Giang luôn chú trọng chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau:
- Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷđối với công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức. Coi đào tạo, bồi dưỡng công chức là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên góp phần thực hiện mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của chiến lược cán bộ, gắn kết chặt chẽ với các khâu của công tác cán bộ; nhằm xây dựng đội ngũ công chức các cơ quan THADS tỉnh Bắc Giang có đủ phẩm chất và năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn và lý luận chính trị, kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng công vụ chuyên nghiệp, tính kỷ luật cao.
- Hai là, trên cơ sở danh sách phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý, chỉ đạo xây dựng kế hoạch đào tạo chuyên môn, lý luận chính trị, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lýtheo khung tiêu chuẩn chức danh quy hoạch đối với nhân sự trong quy hoạch. Đảm bảo nguyên tắc: đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; vị trí việc làm; gắn với công tác sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, phù hợp với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị.
- Ba là, việc xét chọn, cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡngphải đúng đối tượng, thiết thực, khôngđào tạo tràn lan, tránh tốn kém, lãng phí, hình thức. Đặc biệt quan tâm đến những công chức trẻ có năng lực và triển vọng phát triển, có ý thức phấn đấu để bố trí cử đi học nâng cao trình độ chuyên môn và bản lĩnh chính trị. Có kế hoạch để bố trí, sử dụng những công chức đã quađào tạo, bồi dưỡng nhằm tạo điều kiện cho công chức được đào tạo đủ tiêu chuẩn, đồng thời phát huy được năng lực,sở trường, kiến thức đã được đào tạo vào thực tiễn để tiếp tục rèn luyện, cống hiến.
Với việc làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Cục THADS tỉnh Bắc Giang đã xây dựng được nguồn nhân sự đáp ứng cơ bản các điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh quy hoạch và chức vụ bổ nhiệm. Cụ thể, trong quy hoạch lãnh đạo Cục 02 giai đoạnđều đảm bảo có ít nhất50% nhân sự được quy hoạch là đối tượng 1; quy hoạch chức danh Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố có 9/10 đơn vị có đối tượng 1quy hoạch; quy hoạch chức danh Phó Chi cục trưởng và lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục đều có đối tượng 1 quy hoạch, đảm bảo nguồn nhân sự đủ điều kiện, tiêu chuẩn để sẵn sàng giới thiệu bổ nhiệm.
Thứ tư, chú trọng thực hiện công tácđiều động, luân chuyển cán bộ nhằm bảo đảm thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng toàn diện và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ; tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có triển vọng, cán bộ trong quy hoạch được rèn luyện trong nhiều môi trường thực tiễn; tăng cường cán bộ có năng lực cho các đơn vị còn yếu, thực hiện nghiêm quy định về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác THADS.
Xác định công tác điều động, luân chuyển có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Nếu quy hoạch là nền tảng của công tác cán bộ thì điều động, luân chuyển là khâu đột phá.Để công tác điều động, luân chuyển cán bộ có thể thực hiện hiệu quả, đảm bảo đúng ý nghĩa và đạt mục tiêu đề ra, trong quá trình thực hiện, tập thể lãnh đạo Cục THADS luôn đặt ra các yêu cầu sau:
- Điều động, luân chuyển cán bộ cần phải gắn với quy hoạch cán bộvà căn cứ quy hoạch để xây dựng kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ. Điều động, luân chuyển như một giải pháp, một cách thức để đào tạo, rèn luyệncán bộ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng thích ứng các môi trường công tác tác khác nhau, tạo điều kiện cho cán bộ sớm trưởng thành, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác cũng như yêu cầu đối với vị trí, chức danh được quy hoạch, sẵn sàng đảm nhiệm các vị trí công tác cao hơn. Đồng thời cũng là giải pháp đáp ứng yêu cầu công tác, sử dụng linh hoạt nguồn cán bộ có năng lực, có trình độ, đảm bảo nguồn lực cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ.
- Việc điều động, luân chuyển cán bộ cần phải dựa trên năng lực, trình độ chuyên môn của cán bộ,tạo điều kiện cho cán bộ thích ứng với thực tiễn, phát huy được năng lực sở trường và bổ khuyết những kiến thức, kỹ năng mới. Nếu việc lựa chọn địa bàn, điều động, luân chuyển không hợp lý, không đáp ứng được yêu cầu công tác sẽ ảnh hưởng đến niềm tin của cán bộ được điều động, luân chuyển và nơi tiếp nhận cán bộ luân chuyển về.
Với mục tiêu từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang chính quy, chuyên nghiệp,được chuẩn hóa về trình độ học vấn, trình độ lý luận chính trị, năng lực công tác, từng bước xây dựng đội ngũ công chức các cơ quan THADS có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy đổi mới, độc lập, sáng tạo, có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng tốt yêu cầu công tác; đủ năng lực, kinh nghiệm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo đúng chức danh vị trí, việc làm... Bằng việc nhất quán trong chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ và thực hiện tốt các yêu cầu đặt ra ở mỗi khâu, bước trong công tác cán bộ nêu trên, trong những năm qua, công tác cán bộ của Cục THADS tỉnh Bắc Giang luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tổng cục THADS, cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương. Đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện 119/122 biên chế được giao. Đội ngũ lãnh đạo các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang đã cơ bản được kiện toàn có Cục trưởng, 03 Phó Cục trưởng (trong đó có 02 phó Cục trưởng được kiện toàn trong năm 2022 từ nguồn nhân sự tại chỗ, trong quy hoạch của đơn vị), 04 Trưởng phòng, 09 Chi cục trưởng, 01 Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục; 03 Phó trưởng phòng, 16 Phó Chi cục trưởng. Trong công tác cán bộ, Cục THADS tỉnh Bắc Giang được Tổng cục Thi hành án dân sự đánh giá là một trong những đơn vị thực hiện tốt công tác xây dựng nguồn cán bộ và bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo./.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang (TCCB)

Các tin đã đưa ngày: