Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2020

12/02/2020

Ngày 10/02/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn ban hành  Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2020, theo đó phong trào thi đua năm 2020 bao gồm các nội dung chính sau:
        1. Phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo chủ đề Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, thi đua bứt phá hiệu quả, về đích sớm lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống THADS(19/7/1946-19/7/2020); 75 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V
        2.  Tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả, tổng kết các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, UBND tỉnh Bắc Kạn phát động giai đoạn 2016-2020: Tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020 như ‘‘Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, ‘‘Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, ‘‘Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” ; đẩy mạnh thực hiện gắn với tổng kết thực hiện phong trào thi đua Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-20202; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở”(ban hành kèm theo Quyết định số 1574/QĐ-BTP ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
        3. Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động: Thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (30/02/1930 – 30/02/2020) và 120 năm Ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn (11/4/1900-11/4/2020) và phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020); Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ V; Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
        4. Thực hiện các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề khác do Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, UBND tỉnh phát động.
                                                                                                                   VĂN PHÒNG CỤC

Các tin đã đưa ngày: