Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2020

29/04/2020

Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức hội nghị giao ban  công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2020
Sáng ngày 28/4/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 dưới sự chủ trì của đồng chí Dương Văn Cúc - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Tham dự hội nghị có: Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Trưởng, Phó các phòng chuyên môn; Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố.
         Văn phòng Cục Thi hành án dân sự đã thông báo kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2020, toàn ngành cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn.Trong 6 tháng đầu năm 2020, trên cơ sở Kế hoạch công tác năm 2020 được Tổng cục Thi hành án dân sự phê duyệt, ngành Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn đã nỗ lực, vượt mọi khó khăn thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đặt ra, kết quả: Kết quả THADS đã thi hành xong về việc đạt 1.098/1400 việc(tỷ lệ 78%, tăng 187 việc, 21% so với cùng kỳ năm 2019); về giá trị đạt 7.510.547.000/44.640.155.000đồng (tỷ lệ 17%, giảm 8.564.117.000 đồng (53%) so với cùng kỳ năm 2019). Số việc thi hành án hành chính phải thực hiện theo dõi là 02 việcĐã giải quyết xong 01/02 việc (đạt tỷ lệ 50%). Kết quả giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng đã giải quyết được 12/31việc, thu được số tiền là 339.831.000/32.322.012.000 đồng (đạt tỷ lệ thi hành xong về việc là 39% và về tiền là 1%). Cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh thực hiện phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân rà soát và lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân xét miễn, giảm đối với 1 việc miễn tương ứng số tiền 3.290.000 đồng, giảm được 2.763.000 đồng.
        Về các mặt công tác khác như: đã tiến hành kiểm tra công tác THADS đối với 02 đơn vị: Chi cục THADS thành phố Bắc Kạn, Chi cục THADS huyện Chợ Đồn. Công tác tổ chức cán bộ thực hiện đề nghị Tổng cục THADS xem xét, phê duyệt chủ trương điều chỉnh bổ sung quy hoạch chức danh Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 – 2021, 2021 – 2026. Công tác Văn phòng đãra quyết định phê duyệt kế hoạch công tác 8/8 đơn vị Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố. Việc quản lý sử dụng tài sản công được thực hiện tiết kiệm, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống cán bộ không để xảy ra các vi phạm về tài chính tất cả trong các lĩnh vực. Công tác tài chính kế toán đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
        Tại hội nghị các đơn vị đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2020 và kết luận đồng chí Dương Văn Cúc – Cục trưởng đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020như sau:
        Thứ nhất, Thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ đi báo việc, về báo công; đảm bảo chất lượng công việc, nội quy cơ quan, công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19; quản lý chặt chẽ giờ làm việc, sử dụng đúng mục đích các phương tiện xe công trong thực hiện công vụ.
Thứ hai, thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ về bổ nhiệm các chức danh pháp lý, quản lý, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, công chức lãnh đạo; quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý các Chi cục, phòng chuyên môn còn thiếu; triển khai các văn bản mới về công tác tổ chức.
        Thứ ba, tăng cường xác minh phân loại án để xử lý theo quy định của pháp luật.  Tiếp tục rà soát phân loại án có điều kiện và án không có điều kiện, việc thi hành xong; có kế hoạch, phương án cưỡng chế hợp lý báo cáo Cục Thi hành án dân sự tỉnh để chủ động trong công tác hỗ trợ.
        Thứ tư, giải quyết khiếu nại, tố cáo có kế hoạch xử lý đơn thư kịp thời, chính xác và đúng quy định.Các đơn vị chủ động lập kế hoạch, thực hiện tự kiểm tra và rút kinh nghiệm, thực hiện nghiêm các Kết luận kiểm tra.
        Thứ năm, đảm bảo tham gia đầy đủ, nhiệt tình các hoạt động phong trào phát động; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Chính phủ về công tác phòng chống dịch Covid-19; tăng cường các hoạt đăng tải tin, bài viết trên trang thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn.
        Thứ sáu, quản lý sử dụng ngân sách tài sản, tiết kiệm, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống cán bộ, công chức không để xảy ra các vi phạm về tài chính trong tất cả các lĩnh vực. Thường xuyên công khai, minh bạch trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và thực nhiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan nhằm tiết kiệm tối đa kinh phí hoạt động để chi tăng thêm thu nhập, cải thiện nâng cao đời sống cho đội ngũ công chức.
                                                                                                                                VĂN PHÒNG

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: