Sign In

TB về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 1247 ngày 02/7/2024 (02/07/2024)

1, Toàn bộ quyền sử dụng đất thửa đất số 265, tờ bản đồ số 61 diện tích 51,5m2
2, Toàn bộ quyền sử dụng đất thửa đất số 106, tờ bản đồ số 69 diện tích 150m2
tại Kim Thiều, Hương Mạc, Từ Sơn, Bắc Ninh

Thông báo về việc Đã kê viên tài sản số 1021 ngày 6/6/2024 (06/06/2024)

cụ Lê Công Hiến địa chỉ: Yên Lã, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh

TB về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 1022 ngày 6/6/2024 (06/06/2024)

lựa chọn tổ chức thẩm định giá vụ Lê Công Hiến

Thông báo số 1246 ngày 28/5/2024 (29/05/2024)

thông báo về việc Lịch trực tiếp công dân tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Phong thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá số 304/TB-CCTHADS ngày 28/5/2024 (28/05/2024)

Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Thửa đất số 03, tờ bản đồ 20, diện tích 280 m2, tại thôn Mẫn Xá, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã được UBND huyện Yên Phong cấp GCNQSD Đất số BN 540197 ngày 23/10/2013 cho tên ông Nguyễn Văn Phượng.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Phong thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá Số: 305/TB ngày 28/5/2024 (28/05/2024)

Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Thửa đất số 50, tờ bản đồ 16, diện tích 236m2 tại thôn Ngô Nội, xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã được UBND huyện Yên Phong cấp GCNQSD Đất số BU768893 ngày 13/10/2014 cho ông Nguyễn Bá Hà.

hi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Bình Thông báo Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số 324/TB - CCTHADS ngày 16/5//2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Bình. (17/05/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh - địa chỉ Số 16, đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, cần lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá các tài sản đã kê biên sau:
+ Quyền sử dụng đất tại: Thửa đất số 31, tờ bản đồ số 23, diện tích 352m2,  thuộc Thôn Ngọc Tỉnh, xã Lãng Ngâm. huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất” số CR 608133, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CS 15597 do sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 04/9/2019 cho ông Nguyễn Văn Hướng.
+ Tài sản gắn liền với đất là: 01 nhà xây 02 tầng, 01 nhà cấp 4 và công trình phụ gắn liền, cây cối...(Cụ thể như trong biên bản kê biên ngày 05/4/2024).
* Giá khởi điểm bán đấu giá là: 2.358.552.040đ (Hai tỷ, ba trăm năm mươi tám triệu, năm trăm năm mươi hai nghìn, không trăm bốn mươi đồng).
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Bình thông báo để các tổ chức bán đấu giá biết, đăng ký.

hi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Bình Thông báo Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số 324/TB - CCTHADS ngày 16/5/2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Bình. (17/05/2024)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh - địa chỉ Số 16, đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, cần lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá các tài sản đã kê biên sau:
+ Quyền sử dụng đất tại: Thửa đất số 31, tờ bản đồ số 23, diện tích 352m2,  thuộc Thôn Ngọc Tỉnh, xã Lãng Ngâm. huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất” số CR 608133, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CS 15597 do sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 04/9/2019 cho ông Nguyễn Văn Hướng.
+ Tài sản gắn liền với đất là: 01 nhà xây 02 tầng, 01 nhà cấp 4 và công trình phụ gắn liền, cây cối...(Cụ thể như trong biên bản kê biên ngày 05/4/2024).
* Giá khởi điểm bán đấu giá là: 2.358.552.040đ (Hai tỷ, ba trăm năm mươi tám triệu, năm trăm năm mươi hai nghìn, không trăm bốn mươi đồng).
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Bình thông báo để các tổ chức bán đấu giá biết, đăng ký.

Quyết định thi hành theo yêu cầu số 48/QĐ-CCTHADS ngày 04/3/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh (17/05/2024)

Quyết định thi hành đối với bà Đinh Thị Anh Thư, sinh năm 1987.
Địa chỉ: 266/15 Lê Lợi, phường 7, thành phó Vũng Tầu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tầu
Các tin đã đưa ngày: