Sign In

Thông báo về việc cưỡng chế thi hành án (30/06/2023)

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Thông báo về việc tổ chức cưỡng chế tkê biên, xử lý tài sản là:  Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 68, tờ bản đồ số 01, diện tích 100m2 tại thôn Mai Động, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn (Nay là khu phố Mai Động, phường Hương mạc, thành phố Từ Sơn), tỉnh Bắc Ninh; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BB 015911 do UBND thị xã Từ Sơn (Nay là thành phố Từ Sơn), tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 14/5/2010, vào sổ cấp giấy chứng nhận số: CH00320/QĐ-UBND:145 mang tên ông Nguyễn Hữu Dương và bà Nguyễn Thị Thảo.

Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Phong Thông báo kết quả thẩm định giá số 314/TB-CCTHADS ngày 27/6/2023 (27/06/2023)

a. Một phần quyền sử dụng đất tại thửa số 87, tờ bản đồ 27, diện tích 98m2 tại thôn Trung Lạc, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh,(theo biên bản kê biên ngày 26/5/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Phong) có giá trị thành tiền là 2.284.380.000đ(Hai tỷ, hai trăm tám mươi tư triệu, ba trăm tám mươinghìn đồng).
b.Các tài sản gắn liền với đất(theo biên bản kê biên ngày 26/5/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Phong) có giá trị thành tiền là 37.057.500đ(Ba mươi bảy triệu, không trăm năm mươi bảy nghìn, năm trăm đồng).
Tổng giá trị của thửa đất và tài sản gắn liền với đấtđược thẩm định gía thành tiền là: 2.321.438.000đ(Hai tỷ, ba trăm hai mươi một triệu, bốn trăm ba mươitámnghìn đồng).

Quyết định số 2066/QĐ-CTHADS ngày 31/12/2022 vê việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2023 (24/02/2023)

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh công bố Quyết định số 2066/QĐ-CTHADS ngày 31/12/2022 vê việc công khai dự toán NSNN năm 2023

Thông báo số 01/TC-CTHADS ngày 03/01/2023 về Lich tiếp công dân của Lãnh đạo Chi cục THADS TP Từ Sơn (05/01/2023)

Lich tiếp công dân của Lãnh đạo Chi cục THADS TP Từ Sơn từ ngày 05/01/2023 đến ngày 28/12/2023

Thông báo số 06/TC-CTHADS ngày 03/01/2023 về Lich tiếp công dân của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Bắc Ninh (04/01/2023)

LỊch tiếp công dân của lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023
Các tin đã đưa ngày: