Sign In

HỌP BÁO CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH QUÝ II NĂM 2017 – CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BẮC NINH.

13/04/2017

 

 
Tại buổi họp, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn An Ly – Cục trưởng trình bày báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2017 (từ 01/10/2016 đến 31/3/2017). Theo báo cáo, tổng số việc phải thi hành là 4.951 việc, tăng 61 việc, tăng 01% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó số có điều kiện thi hành là 3.701 việc (chiếm tỷ lệ 75%), giảm 21 việc, giảm 0,1% so với cùng kỳ năm 2016, số chưa có điều kiện thi hành là 1.214 việc (chiếm 25%). Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành và giải quyết xong 2.302 việc, đạt tỷ lệ 62% (giảm 126 việc, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2016 – so với chỉ tiêu được giao năm 2017, còn thiếu 11%). Tổng số tiền phải thi hành là 1.216.813.438 ngàn đồng, tăng 304.567.808 ngàn đồng (36%) so với cùng kỳ năm 2016, trong đó số có điều kiện thi hành là 996.516.267 ngàn đồng (chiếm tỷ lệ 81%), tăng 142.092.283 ngàn đồng (16%) so với cùng kỳ năm 2016; số chưa có điều kiện thi hành là 220.297.216 ngàn đồng (chiếm tỷ lệ 9%); trong số có điều kiện thi hành đã thi hành và giải quyết xong 91.611.567 ngàn đồng, đạt tỷ lệ 9,1% (so với chỉ tiêu được giao năm 2017, đơn vị còn thiếu 22,9%).
Đ/c Nguyễn An Ly – Cục trưởng trình bày báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2017
Cùng với việc đẩy mạnh công tác Thi hành án dân sự, công tác chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ được lãnh đạo Cục quan tâm, tính đến 31/3/2017 đã tiếp nhận 02 văn bản xin ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, đã xem xét và giải quyết xong đạt tỷ lệ 100%; công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo: Toàn tỉnh đã tiếp 61 lượt công dân trong đó Cục THADS tỉnh tiếp 19 lượt, các Chi cục THADS trực thuộc cấp huyện tiếp 42 lượt; Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tổng số đã nhận 90 đơn = 30 việc, trong đó 22 việc thuộc thẩm quyền đã giải quyết xong 22 việc bằng 100%; Công tác kiểm tra: Đã xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác THADS và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án tại 8 đơn vị THADS trực thuộc, đã thực hiện xong 5/8 đơn vị. Về kết quả tổ chức cưỡng chế thi hành án, đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 73 trường hợp (tăng 25 trường hợp so với cùng kỳ năm 2016), trong đó có 07 trường hợp đương sự tự nguyện thi hành án, số việc phải tổ chức cưỡng chế là 66 trường hợp (trong đó 36 cuộc cưỡng chế có huy động lực lượng liên Ngành cùng tham gia).
Báo cáo đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2017:
- Tập trung chỉ đạo sát sao và có những giải pháp quyết liệt trong tổ chức thi hành án, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ kịp thời đối với các Chi cục THADS trực thuộc theo quy định, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu được giao năm 2017;
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, thực hiện tốt công tác kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo về thi hành án dân sự. Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra nhằm chấn chỉnh kịp thời những vi phạm, sai sót, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác thi hành án dân sự. Chỉ đạo các Chi cục THADS cấp huyện nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự.
- Tiếp tục chỉ đạo rà soát phân loại án, đảm bảo chính xác, thực chất, kiên quyết không để xảy ra tình trạng việc có điều kiện chuyển sang việc không có điều kiện thi hành; Tổ chức thi hành rứt điểm, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ việc có số tiền lớn, có ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương;
- Phối hợp chặt chẽ với các Ngành chuyên môn, nhất là các Ngành trong Khối Nội chính, tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự để chủ động tháo gỡ những khó khăn trong công tác thi hành án. Phối hợp với các Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng giải quyết rứt điểm các vụ việc liên quan đến tín dụng, Ngân hàng.
- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về Thi hành án dân sự thông qua việc đôn đốc  giải quyết thi hành án;  đồng thời thực hiện tốt chế độ Báo cáo thống kê của Ngành và yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.
Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến trong công tác phối hợp với Cục THADS tỉnh đồng thời đề nghị Cục THADS tỉnh thông báo kịp thời cho các cơ quan báo chí khi có những vụ việc nghiêm trọng liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… để phối hợp đưa tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh trong thời tới.
Phóng viên cơ quan báo Bắc Ninh đặt câu hỏi

Kết luận buổi họp báo, đồng chí Cục trưởng đề nghị các cơ quan Báo chí, các Phóng viên tiếp tục quan tâm, theo dõi, phối hợp với các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh để góp phần tuyên truyền về kết quả công tác thi hành án dân sự; Tuyên truyền Luật Thi hành án dân sự, chia sẽ những khó khăn, phức tạp của công tác thi hành án dân sự; đồng thời, nếu khi có thông tin, dư luận về những hạn chế, thiếu sót, vi phạm của cơ quan thi hành án dân sự thì đề nghị cơ quan Báo chí làm việc, trao đổi với Cục trưởng (Người phát ngôn cơ quan THADS tỉnh) để được cung cấp thông tin đầy đủ về vụ việc để phản ánh, đưa tin chính xác và khách quan.

Các tin đã đưa ngày: