Sign In

Đoàn công tác Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp chỉ đạo công tác thi hành án dân sự liên quan đến tín dụng ngân hàng làm việc tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh.

28/04/2017

 

Thực hiện Kế hoạch công tác số 453/KH-TCTHADS ngày 09/02/2017 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng tại một số Cục Thi hành án dân sự địa phương có số lượng việc nhiều, giá trị lớn và có nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp kéo dài, nhằm tập trung đẩy mạnh công tác thi hành án dân sự để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2017
Chiều ngày 27/4/2017, Đoàn công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự do đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Tổng Cục trưởng làm Trưởng đoàn. Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Lê Thị Kim Dung - Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1, đồng chí Phan Huy Hiếu - Phó Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 và 02 Thẩm tra viên của Tổng cục Thi hành án dân sự. Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra, làm việc tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh về nội dung có liên quan. Tham gia buổi làm việc về phía Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn An Ly – Cục trưởng cùng các đồng chí là Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Chi cục trưởng và Chấp hành viên phụ trách hồ sơ tham dự đầy đủ.
Tại buổi làm việc, đồng chí Chu Văn Tuất – Phó Cục trưởng đã báo cáo kết quả công tác thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng 6 tháng đầu năm 2017. Theo đó, số việc phải giải quyết là 173 việc, tương ứng với số tiền là 858.822.419.000 đồng (chiếm 3,5% về việc và 71% về tiền so với tổng số việc và tiền phải giải quyết).
Tổng số việc phải thi hành là 173 việc, trong đó số việc có điều kiện thi hành là 149 việc (chiếm tỷ lệ 86%), số chưa có điều kiện là 24 việc (chiếm 14%). Tổng số tiền phải thi hành là 858.822.419.000 đồng, trong đó số có điều kiện thi hành là 802.298.633.000 đồng (chiếm tỷ lệ 93%), số chưa có điều kiện thi hành là 56.523.786.000 đồng (chiến tỷ lệ 7%). Kết quả đã giải quyết được 14 việc tương ứng với số tiền là 201.814.978.000 đồng, đạt tỷ lệ 9.3% về việc và 25% về tiền, trên tổng số việc và tiền có điều kiện thi hành.
Theo báo cáo nhanh của toàn tỉnh về kết quả Thi hành án dân sự 07 tháng đầu năm 2017 (từ ngày 01/10/2016 đến 26/4/2017) về việc đã thi hành xong 2.605 việc (đạt 65%) về việc, trong số việc có điều kiện thi hành; về tiền đã thi hành xong 238.826.300.000 đồng (đạt 24%) về tiền, trong số tiền có điều kiện thi hành.
Sau khi nghe báo cáo kết quả thi hành án dân sự nói chung cũng như liên quan đến tín dụng ngân hàng trong 7 tháng đầu năm 2017 của Cục Thi hành án dân hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh và thông qua các ý kiến trao đổi của các đồng chí tham dự Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Tổng cục trưởng đã đánh giá công tác thi hành án dân sự nói chung cũng như công tác thi hành án dân sự liên quan đến tín dụng, ngân hàng nói riêng tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí đánh giá cao kết quả thi hành án trong 7 tháng đầu năm 2017 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh. Công tác thi hành án dân sự đã được lãnh đạo Cục, lãnh đạo các đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện sát sao và có những kết quả chuyển biến rõ rệt, tích cực, điều đó được thể hiện qua tỷ lệ thi hành án 07 tháng đầu năm 2017 mà Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh đã báo cáo. Hội nghị đã cùng nhau phân tích, đánh giá từng vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng có giá trị lớn, khó khăn, phức tạp và đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và hướng xử lý đối với từng vụ việc.
Tại buổi làm việc đồng chí Phó Tổng Cục trưởng yêu cầu các đồng chí Lãnh đạo Cục, Chi cục trưởng quan tâm, chỉ đạo, có kế hoạch tháo gỡ, tìm biện pháp giải quyết. Đối với những vướng mắc của các đơn vị Chi cục không xử lý được thì báo cáo Cục và trường hợp còn khó khăn thì Cục báo cáo Tổng cục để Tổng cục có hướng xử lý. Đồng thời tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn (nhất là các cơ quan trong Khối Nội chính); Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự (các cấp) để chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự.
Tiếp đó, trong lịch trình làm việc của Đoàn công tác, Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra, làm việc đối với những hồ sơ vụ việc liên quan đến Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
Kết thúc sau hơn một ngày làm việc, Đoàn công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự đã cùng với các đồng chí là Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Chi cục trưởng và Chấp hành viên có hồ sơ liên quan đã đưa ra những giải pháp, hướng tháo gỡ cho từng hồ sơ vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng. Đây sẽ là cơ sở, là nhân tố quan trọng để các cơ quan Thi án dân sự tỉnh Bắc Ninh tích cực đẩy mạnh công tác thi hành án dân sự trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2017 và các năm tiêp theo.

Các tin đã đưa ngày: