Sign In

Đoàn kiểm tra số 3 Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC làm việc tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

01/11/2023

Đoàn kiểm tra số 3 Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC làm việc tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Sáng ngày 01/11/2023, Đoàn Kiểm tra số 3 Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, Chống Tham nhũng, Tiêu cực do ông Trần Hoàng Kiếm, Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Nội chính Trung ương, Trưởng nhóm 2 thuộc Đoàn Kiểm tra (do ông Trần Cẩm Tú làm trưởng đoàn) đã có buổi làm việc kiểm tra tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Sáng ngày 01/11/2023, Đoàn Kiểm tra số 3 Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, Chống Tham nhũng, Tiêu cực do ông Trần Hoàng Kiếm, Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Nội chính Trung ương, Trưởng nhóm 2 thuộc Đoàn Kiểm tra (do ông Trần Cẩm Tú làm trưởng đoàn) đã có buổi làm việc kiểm tra tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Chủ trì Hội nghị, đồng chí Trần Hoàng Kiếm yêu cầu, đề nghị Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu để đoàn kiểm tra “Kiểm tra công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục THADS”.
 

Mục đích kiểm tra nhằm đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; hướng dẫn, đôn đốc thực hiện, khắc phục sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật trên một số lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Từ đó, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời làm rõ trách nhiệm, kiến nghị xử lý các khuyết điểm, vi phạm trong công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Tại buổi làm việc, ông Vũ Đức Hải, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã báo cáo tóm tắt, giải trình, cung cấp thông tin, hồ sơ, đánh giá số liệu thi hành án dân sự, tài liệu liên quan để Đoàn công tác nghiên cứu, làm rõ các nội dung đến nội dung kiểm tra.


Theo Vp Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: