Sign In

Quyết định về việc công bố công khai giao điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Văn phòng Cục THADS tỉnh (10/05/2023)

Quyết định về việc công bố công khai giao điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Văn phòng Cục THADS tỉnh

Quyết định về việc công bố công khai giao điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Cục THADS tỉnh (10/05/2023)

Quyết định về việc công bố công khai giao điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Cục THADS tỉnh

Thông báo 341/TB-CCTHADS ngày 24/4/2023 về việc cưỡng chế thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định (24/04/2023)

Thông báo 341/TB-CCTHADS ngày 24/4/2023 về việc cưỡng chế thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

Thông báo 441/TB-CTHADS ngày 21/4/2023 về việc thi hành án của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (21/04/2023)

Thông báo 441/TB-CTHADS ngày 21/4/2023 về việc thi hành án của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Quyết định 86/QĐ-CTHADS ngày 04/4/2023 v/v Tổ chức thực hiện phong trào thi đua " Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2023-2025 (04/04/2023)

Quyết định 86/QĐ-CTHADS ngày 04/4/2023 v/v Tổ chức thực hiện phong trào thi đua " Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2023-2025

Kế hoạch 203/KH-CTHADS ngày 14/02/2023 v/v phát động phong trào thi đua trong Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định năm 2023 (03/04/2023)

Kế hoạch 203/KH-CTHADS ngày 14/02/2023 v/v phát động phong trào thi đua trong Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định năm 2023

Kế hoạch 515/KH-CTHADS ngày 31/03/2023 v/v phát động Đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2023) và 30 năm chuyển giao công tác thi hành án dân sự (1993-2023) (03/04/2023)

Kế hoạch 515/KH-CTHADS ngày 31/03/2023 v/v phát động Đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm  ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2023) và 30 năm chuyển giao công tác thi hành án dân sự (1993-2023)

Kế hoạch Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới ” trong Hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định giai đoạn 2023 -2025 (03/04/2023)

Kế hoạch Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới ” trong Hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định giai đoạn 2023 -2025

Quy chế, thông báo số 204/QCTBDGTS-ĐD ngày 24/3/2023 v/v đấu giá tài sản của Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương (27/03/2023)

Quy chế, thông báo số 204/QCTBDGTS-ĐD ngày 24/3/2023 v/v đấu giá tài sản của Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương
Các tin đã đưa ngày: