Sign In

Quyết định 496/QĐ-BTP, ngày 31/3/2022 ban hành quy định phân cấp, ủy quyền quản lý tài chính, tài sản công, mua sắm hàng hóa, dịch vụ, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin và đầu tư công của Bộ Tư pháp

31/03/2022

Xem chi tiết tại file đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: