Sign In

Kế hoạch 52-KH/CB ngày 22/8/2022 của Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định v/v nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

22/08/2022

Xem chi tiết tại file đính kèm./.
File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: