Sign In

Công văn 1519/CTHADS-VP, ngày 27/9/2022 về việc triển khai Công điện số 07/CĐ-PCTT của Trưởng Ban Ban Chỉ huy PCTT - UBND tỉnh và thực hiện phòng chống cơn bão số 4

27/09/2022

Xem chi tiết tại file đính kèm./.
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: