Sign In

Thông báo số 161/TB-THADS ngày 14/5/2024 về việc tổ chức bán đấu giá tài sản (vụ vợ chồng ông Trần Văn Công và bà Nguyễn Thị Thẩm) của Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định (15/05/2024)

Thông báo số 161/TB-THADS ngày 14/5/2024 về việc tổ chức bán đấu giá tài sản (vụ vợ chồng ông Trần Văn Công và bà Nguyễn Thị Thẩm) của Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

Thông báo số 688/TB-CCTHADS ngày 15/5/2024 về việc bán đấu giá tài sản của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (15/05/2024)

Thông báo số 688/TB-CCTHADS ngày 15/5/2024 về việc bán đấu giá tài sản của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Thông báo về việc bán đấu giá tài sản số 689/TB-CCTHADS ngày 15/5/2024 (vụ Hoàng Xuân Thảo - Nguyễn Thị Sương) của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (15/05/2024)

Thông báo về việc bán đấu giá tài sản số 689/TB-CCTHADS ngày 15/5/2024  (vụ Hoàng Xuân Thảo - Nguyễn Thị Sương) của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Thông báo số 690/TB-CCTHADS ngày 15/5/2024 về việc bán đấu giá tài sản (vụ Nguyễn Hải Bình - Nguyễn Thị Minh Hương) của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (15/05/2024)

Thông báo số 690/TB-CCTHADS ngày 15/5/2024 về việc bán đấu giá tài sản (vụ Nguyễn Hải Bình - Nguyễn Thị Minh Hương) của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Thông báo số 1095/TB-CCTHADS ngày 15/05/2024 về việc bán đấu giá tài sản vụ Phạm Văn Tận, Nguyễn Thị Hà của Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (15/05/2024)

Thông báo số 1095/TB-CCTHADS ngày 15/05/2024 về việc bán đấu giá tài sản vụ Phạm Văn Tận, Nguyễn Thị Hà của Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Thông báo số 1014/TB-CCTHADS ngày 09/05/2024 về việc bán đấu giá tài sản xe ô tô con, Biển số đăng ký 77A-047.16 (vụ Lê Văn Thiểu, Lê Thị Tuyết Mai) của Chấp hành viên CHi cục THADS thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (10/05/2024)

Thông báo số 1014/TB-CCTHADS ngày 09/05/2024 về việc bán đấu giá tài sản xe ô tô con, Biển số đăng ký 77A-047.16 (vụ Lê Văn Thiểu, Lê Thị Tuyết Mai) của Chấp hành viên CHi cục THADS thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Thông báo số 663/TB-CCTHADS ngày 09/5/2024 về việc bán đấu giá tài sản của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn (vụ DNTN Phước Toàn), tỉnh Bình Định (09/05/2024)

Thông báo số 663/TB-CCTHADS ngày 09/5/2024 về việc bán đấu giá tài sản của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn (vụ DNTN Phước Toàn), tỉnh Bình Định

Quyết định số 1011/QĐ-CCTHADSngày 08/05/2024 về việc giảm giá vụ Phạm Văn Tận, Nguyễn Thị Hà của Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (09/05/2024)

 Quyết định số 1011/QĐ-CCTHADSngày 08/05/2024 về việc giảm giá vụ Phạm Văn Tận, Nguyễn Thị Hà của Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Thông báo số 963/TB-CCTHADS ngày 04/05/2024 về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá vụ Trần Bá Nam của Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (04/05/2024)

Thông báo số 963/TB-CCTHADS ngày 04/05/2024 về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá vụ Trần Bá Nam của Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Thông báo số 938/QĐ-CCTHADS ngày 26/4/2024 về việc bán đấu giá tài sản (vụ Đặng Thị Lẹ) của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (02/05/2024)

Thông báo số 938/QĐ-CCTHADS ngày 26/4/2024 về việc bán đấu giá tài sản (vụ Đặng Thị Lẹ) của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
Các tin đã đưa ngày: