Sign In

​Thông báo 2084/TB-CCTHADS, ngày 30/11/2022 về việc không có người tham gia đấu giá và yêu cầu đương sự thoả thuận về mức giảm giá tài sản của Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

02/12/2022

Xem chi tiết tại file đính kèm./.  
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: